秋夜獨坐

獨坐悲雙鬢,
空堂欲二更。
雨中山果落,
燈下草蟲鳴。
白髮終難變,
黃金不可成。
欲知除老病,
唯有學無生。

 

Thu dạ độc toạ

Độc toạ bi song mấn,
Không đường dục nhị canh.
Vũ trung sơn quả lạc,
Đăng hạ thảo trùng minh.
Bạch phát chung nan biến,
Hoàng kim bất khả thành.
Dục tri trừ lão bệnh,
Duy hữu học vô sinh.

 

Dịch nghĩa

Ngồi một mình buồn tóc mai bạc
Nhà trống không, đã muốn canh hai
Trong cơn mưa trái rừng rơi rụng
Dưới ánh đèn tiếng côn trùng trong cỏ kêu
Tóc bạc rốt cuộc khó mà đổi
Hoàng kim không thể luyện ra được
Muốn biết cách trừ bệnh già lão
Chỉ có cách học "vô sinh" (không sinh ra)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Thờ thẫn đêm ngồi nhớ tóc mai
Canh hai nhà trống lệ tuôn dài
Mưa rươi hoa trái sầu rơi rụng
Đèn tỏ sâu trùng luẩn quẩn bay
Tóc trắng mong đen nào ước được ?
Thuốc tiên muốn luyện khó cầu may
Tuổi già suy yếu ai nào cưỡng ?
Đạt phép vô sinh nguyện ước đầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Ngồi buồn rũ tóc mai  
Phòng trống sắp canh hai
Cây trái rụng mưa núi   
Côn trùng gáy đèn soi  
Khó ngăn trắng tóc bạc
Sao tránh vàng son phai
Muốn thoát bịnh già lão
Vô sinh cửa Phật đài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Tóc mai, ngồi nhớ mà buồn,
Nhà không vắng vẻ đêm chừng canh hai.
Trái rừng rơi rụng trong mưa,
Dưới đèn, giun dế nhặt thưa điệu sầu.
Đầu râm đen lại được đâu,
Thuốc tiên thử luyện, phép mầu còn xa.
Muốn trừ bệnh hoạn tuổi già,
Vô sinh học đạo, ấy là chước hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Ngồi không thương mái tóc
Buồng trống điểm sang canh
Trong mưa trái núi rụng
Dưới đèn trùng vọng thanh
Tóc trắng rồi khôn cải
Thuốc tiên chẳng khá thành
Muốn trừ bệnh già khổ
Chủ học đạo vô sanh.


Nguồn: Vương Duy chân diện mục, NXB Tổng hợp TPHCM, 2006
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngồi mỗi, buồn hai tóc,
Canh hai nhà vắng tanh.
Mưa rơi quả núi rụng,
Đèn chiếu cỏ trùng inh.
Tóc trắng thay khôn được,
Gỉa vàng, luyện chẳng thành.
Muốn hay trừ lão bệnh,
Chỉ có học vô sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Buồn nhớ tóc đà hai thứ,
Nhà không, đêm muốn sang canh.
Mưa gió quả rừng rơi rụng,
Dưới đèn trùng cỏ gáy inh.
Đầu bạc cuối cùng khó đổi,
Thuốc tiên chẳng thể luyện thành.
Muốn biết khỏi vòng bệnh lão,
Một đường tu học vô sanh !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Ngồi thương hai mớ tóc mai
Nhà không vắng vẻ canh hai đã chừng
Trong mưa trái rụng khắp rừng
Tiếng hay sâu cỏ lăng xăng dưới đèn
Làm sao tóc bạc hoá đen
Hoàng kim muốn luyện thuốc tiên không thành
Muốn không già yếu luỵ mình
Chỉ là học đạo vô sinh mới màu


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Ngồi mình buồn bạc tóc
Nhà trống sắp canh hai
Mưa trong rừng quả rụng
Sáng cỏ trùng kêu hoài
Tóc bạc rồi khó đổi
Vàng chẳng thể biến thành
Muốn biết trừ lão, bệnh
Chỉ có học đừng sinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngồi thương xót tóc đổi mầu,
Nhà không vắng lặng đã hầu canh hai.
Trong mưa, trái núi rụng hoài,
Dưới đèn, trùng cỏ kêu ngoài vách thôi.
Tóc nay bạc khó đổi rồi,
Luyện vàng làm thuốc đành thôi chẳng thành.
Muốn cho bệnh lão chẳng sanh,
Chỉ xin học chữ Vô Sinh làm đầu...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngồi buồn thương mái tóc râm
Canh hai vắng vẻ nhà không một mình
Trong mưa trái núi rụng nhanh
Dưới đèn tiếng dế não nùng làm sao
Tóc sương dễ đổi thay nào
Bạc vàng khôn thể luyện cầu thuốc tiên
Bện già mong dứt khỏi liền
Phải mau học phép tu thiền mới xong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối