少年行其一

新豐美酒斗十千,
咸陽遊俠多少年。
相逢意氣為君飲,
繫馬高樓垂柳邊。

 

Thiếu niên hành kỳ 1

Tân Phong mỹ tửu đẩu thập thiên,
Hàm Dương du hiệp đa thiếu niên.
Tương phùng ý khí vị quân ẩm,
Hệ mã cao lâu thuỳ liễu biên.

 

Dịch nghĩa

Rượu Tân Phong giá hàng chục ngàn tiền một đấu,
Trong số khách tới Hàm Dương có nhiều người trẻ tuổi.
Họ cùng chung ý khí tới uống mừng gặp gỡ,
Buôc ngựa vào thân hàng dương liễu rủ bên cao lầu.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tân phong rượu quý vạn tiền
Hàm Dương du khách thiếu niên rộn ràng
Gặp nhau hứng chí uống tràn
Lầu cao buộc ngựa bên hàng liễu buông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Tân phong vô số rượu đào
Đất Hàm hiệp khách phần nhiều trẻ trai
Cảm nhau cạn chén nhau mời
Lầu cao buộc ngựa bên chồi liễu tơ


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tân Phong rượu quý ngàn tiền,
Hàm Dương khách có thiếu niên đa tài.
Cùng chung ý khí uống say,
Bên lầu liễu rủ buôc ngay ngựa vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Rượu Tân Phong vạn nghìn một đấu
Nhiều anh tài trẻ đến Hàm Dương
Gặp nhau hào khí uống cùng
Lầu cao buộc ngựa thuỳ dương bên đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]