書事

輕陰閣小雨,
深院晝慵開。
坐看蒼苔色,
慾上人衣來。

 

Thư sự

Khinh âm các tiểu vũ,
Thâm viện trú dung khai.
Toạ khán thương đài sắc,
Dục thướng nhân y lai.

 

Dịch nghĩa

Mây nhẹ và mưa lâm râm quanh nhà,
Mỏi mệt mở cổng trong sân âm u.
Ngồi xem sắc rêu xanh,
Chờ người đến lấy áo quần.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Gác nhỏ âm thầm mưa bụi bay
Viện sâu đóng cửa cả ban ngày
Lặng ngồi nhìn lớp rêu xanh biếc
Muốn bám lên luôn cả áo này.


Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Bóng mờ gác mưa nhỏ
Phòng sâu đóng cả ngày
Ngồi nhìn rêu xanh phủ
Muốn bám áo người đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Âm thầm gác nhỏ mưa bay
Viện sâu biếng mở suốt ngày đóng im
Ngồi nhìn lớp lớp rêu xanh
Chừng như vẻ biếc bay lên áo người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên mái gác vương vương mưa nhỏ
Cửa viện sâu lười mở ban ngày
Ngồi nhìn rêu biếc lan đầy
Tưởng như rêu sắc đã dây vào quần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lâm râm mây nhẹ mưa bay,
Viện sâu biếng mở cả ngày đóng suông.
Ngồi xem rêu biếc sắc buồn,
Chờ người đến lấy giặt luôn áo quần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mưa nhỏ gác đổ bóng nhoà
Ban ngày lười mở cửa toà viện sâu
Ngồi nhìn rêu sẫm xanh màu
Rêu kia những muốn len vào áo ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời