崔興宗寫真詠

畫君少年時,
如今君已老。
今時新識人,
知君舊時好。

 

Thôi Hưng Tông tả chân vịnh

Hoạ quân thiếu niên thì,
Như kim quân dĩ lão.
Kim thì tân thức nhân,
Tri quân cựu thì hảo.

 

Dịch nghĩa

Đã vẽ cho em bức hình hồi em còn ít tuổi,
Nay em đã già rồi.
Những người đang quen biết em,
Hẳn là sẽ thích thú khi coi hình em thời xưa.


Thôi Hưng Tông là em họ và cũng là một bạn thơ của tác giả.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vẽ em hồi ít tuổi
Nay em đã già rồi
Những người em quen biết
Hẳn thích thú khi coi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vẽ hình bạn lúc thiếu niên
Giờ đây tuổi tác đã hom hem rồi
Bạn bè mới giở ra coi
Vui thay thấy lại thuở hồi thanh xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vẽ em lúc còn thiếu niên,
Nay em tuổi tác mon men cụ già.
Những người quen biết em qua,
Hẳn là thích thú hình là em xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tranh vẽ anh khi còn tuổi trẻ
Nay thì anh cũng đã già rồi
Bây giờ mới biết anh đây
Như anh ngày trước đẹp trai chắc là.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời