送方尊師歸嵩山

仙官欲住九龍潭,
旄節朱旛倚石龕。
山壓天中半天上,
洞穿江底出江南。
瀑布松杉常帶雨,
夕陽彩翠忽成嵐。
借問迎來雙白鶴,
已曾衡岳送蘇耽。

 

Tống phương tôn sư quy Tung sơn

Tiên quan dục trú Cửu Long đàm,
Mao tiết chu phan ỷ thạch kham.
Sơn áp thiên trung bán thiên thượng,
Động xuyên giang để xuất giang nam.
Bộc bố tùng sam thường đái vũ,
Tịch dương thải thuý hốt thành lam.
Tá vấn nghênh lai song bạch hạc,
Dĩ tằng Hành Nhạc tống Tô Đam.

 

Dịch nghĩa

Vị chức sắc trong tiên giới muốn trú ngụ bên đầm Cửu Long,
Cờ tiết, cành phan đỏ dựa vách tháp đá.
Núi cao vượt mây, một nửa như lơ lửng trên trời,
Nước đầm còn sâu hơn nước con sông chảy vào đầm từ phía nam.
Nước tung bay từ ngọn tháp làm thông và sam như thường xuyên hứng mưa,
Ráng chiều rực rỡ mau chóng thành khí núi.
Xin hỏi đôi hạc trắng vừa bay tới và được nghênh đón,
Phải chăng đã từng đưa tiễn Tô Đam về núi Hành Nhạc?


Phương tôn sư có nghĩa là thầy đạo đức đáng kính, dùng để tôn xưng các vị tu hành, dù tu tiên hay tu Phật. Tung sơn nay trong huyện Đăng Phong tỉnh Hà Nam.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đầm Cửu Long quan tiên điện lập
Cờ, cành phan dựa tháp tung bay
Núi cao tới chín từng mây
Đầm sâu hơn đáy sông đầy phía nam
Nước thác bay thông sam chịu ướt
Ráng chiều hồng chốc lát thành lam
Hỏi đôi hạc trắng đôi hàng
Phải chăng từng tiễn Tô Đam núi Hành?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiên giới muốn về đầm Cửu Long,
Cành phan dựa tháp đá cờ tung.
Núi cao mây vượt trời lơ lửng,
Nước chảy đầm sâu nam phía sông.
Mưa tưới thông sam từ ngọn tháp,
Ráng chiều thành khí núi bừng hồng.
Hỏi đôi hạc trắng vừa nghênh đón,
Phải tiễn Tô về Hành Nhạc không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời