送別(山中相送罷)

山中相送罷,
日暮掩柴扉。
春草明年綠,
王孫歸不歸。

 

Tống biệt (Sơn trung tương tống bãi)

Sơn trung tương tống bãi,
Nhật mộ yểm sài phi.
Xuân thảo minh niên lục,
Vương tôn quy bất quy?

 

Dịch nghĩa

Tiễn biệt xong ở ngoài mé núi
Trời chiều xuống, đóng cổng lại
Năm tới lúc cỏ mùa xuân xanh lại
Các vương tôn không biết có về lại đây không?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Trong núi vừa đưa tiễn
Chiều tà đóng cửa tre
Cỏ xuân sang năm biếc
Vương tôn biết có về

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Núi xanh vừa tiễn khách,
Cài cổng lúc chiều buông.
Đám cỏ sang xuân biếc,
Vương tôn trở lại không?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trong non vừa tiễn chân nhau,
Cửa rào, chiều xuống, đóng mau, hết ngày.
Cỏ xanh xuân tới lại đầy,
Vương tôn liệu sẽ về hay không về?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong núi vừa tiễn xong
Trời chiều nên đóng cửa
Xuân mới cỏ xanh rờn
Vương tôn về hay chửa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong non vừa tiễn biệt nhau rồi
Bóng ngả chiều về đóng cổng thôi
Năm tới cỏ xuân xanh mướt lại
Vương tôn chẳng biết có về coi?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Giữa núi tiễn nhau xong
Chiều hôm khép cánh bồng
Xuân sang cỏ lại biếc
Du tử có về không?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiễn biệt xong rời ngoài mé núi,
Trời chiều xuống đóng lại cổng sài.
Năm tới cỏ xuân xanh trở lại,
Vương tôn chẳng biết có về ngay?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong núi tiễn nhau xong
Trời chiều đóng cửa song
Sang năm cỏ biếc lại
Vương tử về hay không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trong núi tiễn biệt đã nên
Mặt trời đã đóng cửa phên chiều rồi
Xuân sau cỏ sẽ xanh thôi
Cháu con vương giả quay về hay không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]