送梓州李使君

萬壑樹參天,
千山響杜鵑。
山中一夜雨,
樹杪百重泉。
漢女輸橦布,
巴人訟芋田。
文翁翻教授,
不敢倚先賢。

 

Tống Tử Châu Lý sứ quân

Vạn hác thụ tham thiên,
Thiên sơn hưởng đỗ quyên.
Sơn trung nhất dạ vũ,
Thụ diểu bách trùng tuyền.
Hán nữ du đồng bố,
Ba nhân tụng vu điền.
Văn Ông phiên giáo thụ,
Bất cảm ỷ tiên hiền.

 

Dịch nghĩa

Bên cạnh muôn khe nước, cây cao mọc ngất trời
Tiếng đỗ quyên vang trong ngàn non
Sau một đêm mưa ở trong núi
Trăm tầng suối đổ trên ngọn cây
Những người con gái Hán chở vải thô
Những người quận Ba kiện tụng vì ruộng khoai
(Xưa kia) Văn Ông dạy dân ở đây
(Giờ đây) đâu dám ỷ vào tiên hiền


Tử Châu đến thời Thiên Bảo sơ, đổi thành quận Tử Đồng, tới thời Chí Đức đặt quan tiết độ sứ Đông Xuyên, thuộc đạo Kiếm Nam, giờ là huyện Tam Đài, tỉnh Tứ Xuyên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vạn hốc ngất cây cao
Nghìn non vọng tiếng quyên
Một đêm mưa núi đổ
Trăm suối ngọn cây xuyên
Gái Hán mang chàng bố
Dân Ba kiện vũ điền
Văn Ông ra giáo hóa
Ai dám sánh tiên hiền


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Muôn khe cây rợp trời
Nghìn núi tiếng chim dậy
Giữa lũng một đêm mưa
Đầu cành trăm suối chảy
Gái Hán chở vải thô
Người Ba kiện khoai rẫy
Ông Văn giáo hoá nhân
Dám trái lời thánh dạy

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muôn khe cây chót vót trời
Ngàn non vang vọng từng hồi tiếng quyên
Núi rừng sau trận mưa đêm
Trăm dòng suối đổ dầm dầm ngọn cây
Vải thô gái Hán chở đi
Dân Ba kiện tụng cũng vì ruộng nương
Văn Ông ra sức dạy dân
Mấy ai nay dám sánh công tiên hiền

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên muôn khe cây rừng cao ngất
Tiếng âm vang chim cuốc trên non
Núi cao sau trận mưa ngàn
Hàng trăm tầng suối chảy tràn ngọn cây
Con gái Hán chở đầy vải vụng
Người đất Ba kiện tụng ruộng khoai
Văn Ông đạo đức hoá khai
Bác đây đâu dám sánh tài tiền nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khe nước bên muôn cây ngất trời,
Ngàn non tiếng đỗ quyên từng hồi.
Mưa đêm dâng nước chìm trong núi,
Suối đổ trăm tầng trên tót vời.
Chở vải thô vài cô gái Hán,
Vì khoai kiện ruộng người Ba đòi.
Ông Văn dạy Hán dân xưa ấy,
Dám ỷ tiên hiền đâu mất rồi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời