送李太守赴上洛

商山包楚鄧,
積翠藹沉沉。
驛路飛泉洒,
關門落照深。
野花開古戍,
行客響空林。
板屋春多雨,
山城晝欲陰。
丹泉通虢略,
白羽抵荊岑。
若見西山爽,
應知黃綺心。

 

Tống Lý thái thú phó Thượng Lạc

Thương Sơn bao Sở Đặng,
Tích thuý ái trầm trầm.
Dịch lộ phi tuyền sái,
Quan môn lạc chiếu thâm.
Dã hoa khai cổ thú,
Hành khách hưởng không lâm.
Bản ốc xuân đa vũ,
Sơn thành trú dục âm.
Đan Tuyền thông Quắc Lược,
Bạch vũ để Kinh Sầm.
Nhược kiến tây sơn sảng,
Ưng tri Hoàng, Ỷ tâm.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thương Sơn quây Sở Đặng
Xanh ngát rợp um tùm
Vút suối reo đường trạm
Nắng tà soi ải quan
Hoa đồng xoè luỹ cổ
Bước khách vẳng rừng hoang
Nhà vách xuân mưa đắm
Thành non ngày muốn tàn
Suối son thông Quắc Lược
Bạch Vũ gối Kinh San
Nếu thấy đỉnh tây rạng
Mới hay dạ Ỷ, Hoàng


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thương Sơn ôm Sở Đặng
Rợp ngát sắc xanh um
Suối vút ngân đường trạm
Nắng chiều soi ải quan
Rừng hoang vang bước khách
Luỹ cổ nở hoa đồng
Mưa xuân dầm nhà bản
Ngày chiều phơi thành non
Đan Tuyền thông Quắc Lược
Bạch Vũ tiếp Kinh Sơn
Đỉnh tây chừng thấy rạng
Ắt tỏ lòng Ỷ, Hoàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời