送平澹然判官

不識陽關路,
新從定遠侯。
黃雲斷春色,
畫角起邊愁。
瀚海經年到,
交河出塞流。
須令外國使,
知飲月氏頭。

 

Tống Bình Đạm Nhiên phán quan

Bất thức Dương Quan lộ,
Tân tòng Định Viễn hầu.
Hoàng vân đoạn xuân sắc,
Hoạ giốc khởi biên sầu.
Hãn hải kinh niên đáo,
Giao hà xuất tái lưu.
Tu linh ngoại quốc sứ,
Tri ẩm Nguyệt Chi đầu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đường Dương Quan đã biết đâu
Mới vừa theo Định Viễn hầu tòng quân
Mây vàng đứt đoạn màu xuân
Khèn biên dồn dập mấy tâm tư sầu
Biệt ly bể Hãn bao lâu
Sông Giao vượt ải chừng lưu luyến gì
Dấn thân nước lạ hãy đi
Cho hay chén rượu Nguyệt Chi thế nào


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dương Quan đường chẳng biết
Theo quân Định Viễn hầu
Mây vàng chia xuân sắc
Khèn tối gợi biên sầu
Bể Hãn cùng năm đến
Sông Giao vượt ải trôi
Đem thân làm sứ khách
Rượu Nguyệt Chi nhấp môi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường Dương Quan hình như không biết
Nên theo phò hầu tước Định quân
Sầu theo mây trắng hết xuân
Tù và quý giá buồn tênh ải ngoài
Hết biển Hãn năm dài trú đóng
Lại sông Giao nhiều tháng lưu hoài
Phải đi sứ giả nước ngoài
Mới hay Nguyệt Thị rượu ai thế nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đề nghị sửa một chữ

Đề nghị sửa chữ “Chi” ở cuối bản dịch âm Hán Việt ra chữ “Thị”. Lý do: cho phù hợp với nguyên tác Hán Tự. Đã kiểm tra trong Toàn Đường thi, thấy đúng là chữ Thị.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

月氏

月氏 trong các từ điển và các cụ ngày xưa đều thấy phiên là Nguyệt Chi hoặc Nhục Chi bác ạ, nhưng có lẽ Nhục Chi đúng hơn:
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%8F
http://www.zdic.net/c/8/e1/223001.htm

Chinh phụ ngâm: Máu Thiền Vu, quắc Nhục Chi; Ấy thì buổi uống, ấy thì bữa ăn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hồi âm Tôn Tiền Tử

Tâm phục khẩu phuc Tôn Tiền Tử học cao hiểu rộng, già này vô cùng ngưỡng mộ. Xem ra các bản dịch dùng Nguyệt Chi hay Nguyệt Thị đều được, nhưng dùng Nguyệt Chi thì hay hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dương Quan đường chẳng biết đâu,
Đi theo quân Định Viễn hầu đến nơi.
Mây vàng xuân sắc cắt rời,
Gợi biên khèn tối sầu đời tháng năm.
Cùng năm Bể Hãn đến thăm,
Sông Giao vượt ải theo làn nước trôi.
Đem thân làm sứ khách rồi,
Nguyệt Chi rượu thử nhấp môi xem nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời