Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/05/2007 22:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/11/2008 22:44

贈韋穆十八

與君青眼客,
共有白雲心。
不相東山去,
日令春草深。

 

Tặng Vi Mục thập bát

Dữ quân thanh nhãn khách,
Cộng hữu bạch vân tâm.
Bất tương Đông sơn khứ,
Nhật lệnh xuân thảo thâm.


Vi Mục chưa rõ là ai, nhưng chắc chắn không phải Vi cấp sự (hay Vi lang trung) tức Vi Trắc mà Vương Duy tặng thơ đến 3 lần. (Chú thích của Giản Chi - Vương Duy thi tuyển)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Với bạn khách mắt xanh,
Cùng tâm hồn mây nổi.
Sao chẳng về Đông sớm,
Trời khiến cỏ đậm dày.


Nguồn: Vương Duy chân diện mục, tr. 79, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006 (có sửa chữa)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Cùng ông, khách mắt xanh,
Chung nặng lòng mây trắng.
Không lên phía Đông Sơn,
Cỏ xuân đầy dậm vắng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cùng ông là khách mắt xanh
Lòng chung mây trắng bồng bềnh trời xa
Đông Sơn xứ ấy chưa qua
Thấm tươi sắc cỏ đậm đà vẻ xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Với ông là bạn thân mắt biếc
Cộng với tâm mây hiệp trắng bông
Không cùng đi ngả núi đông
Nắng làm tươi tốt cỏ xuân khắp trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cùng ông, vị khách mắt xanh,
Chung cùng mây trắng lòng thành với nhau.
Đông Sơn không tới đó đâu,
Cỏ xuân nắng đẹp sắc mầu đậm sâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mắt xanh khách quý với anh
Lòng theo mây trắng bụi trần lánh thôi
Núi Đông chẳng thể cùng đi
Mặt trời lệnh khiến mọc dày cỏ xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời