贈三祖詠

蠨蛸掛虛牖,
蟋蟀鳴前除。
歲晏涼風至,
君子復何如。
高館闃無人,
離居不可道。
閑門寂已閉,
落日照秋草。
雖有近音信,
千里阻河關。
中復客汝潁,
去年歸舊山。
結交二十載,
不得一日展。
貧病子既深,
契闊餘不淺。
仲秋雖未歸,
暮秋以為期。
良會詎幾日,
終自長相思。

 

Tặng Tam Tổ Vịnh

Tiêu sao quải hư dũ,
Tất suất minh tiền trừ.
Tuế yến lương phong chí,
Quân tử phục hà như.
Cao quán khuých vô nhân,
Ly cư bất khả đạo.
Nhàn môn tịch dĩ bế,
Lạc nhật chiếu thu thảo.
Tuy hữu cận âm tín,
Thiên lý trở hà quan.
Trung phục khách Nhữ, Dĩnh,
Khứ niên quy cựu sơn.
Kết giao nhị thập tải,
Bất đắc nhất nhật triển.
Bần bệnh tử ký thâm,
Khiết khoát dư bất thiển.
Trọng thu tuy vị quy,
Mộ thu, dĩ vi kỳ.
Lương hội cự kỳ nhật,
Chung tự trường tương ty (tư).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Nhện đu cửa sổ trống,
Dế ca trước thềm cao.
Năm hết gió mát thổi,
Anh bây giờ ra sao?
Quán không người bỏ vắng,
Đi nơi khác rồi ru?
Cửa đóng cài then khoá,
Nắng chiều chiếu cỏ thu.
Gần đây có tin tức,
Nhưng nghìn dặm sơn khê.
Lại làm khách Nhữ, Dĩnh,
Núi xưa năm ngoái về.
Hai mươi năm kết bạn,
Chưa một ngày vui chung.
Anh bệnh nghèo trầm trọng,
Tôi vất vả lao lung.
Tháng tám chưa về được,
Hẹn nhau buổi thu tàn.
Vài ngày vui gặp gỡ,
Rồi nhớ nhau miên man.


Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cửa buồn con nhện giăng tơ
Thềm cao tiếng dế thẩn thờ rỉ ran
Hiu hiu gió mát năm tàn
Bâng khuâng nhớ bạn lỡ làng giờ đâu
Quán không vắng vẻ bóng người
Mà ai góc bể chân trời hỡi ai
Then cài cửa đóng đã lâu
Nắng nghiêng bóng xế cỏ thu làu làu
Gần đây mới biết tin nhau
Cách xa sông núi dễ đâu được gần
Gởi thân Nhữ Dĩnh nghìn trùng
Năm qua núi cũ vui mừng về đây
Hai mươi năm đã kết giao
Đôi ta chẳng được ngày nào vui chung
Tôi còn vất vả lao lung
Còn anh nghèo bệnh khó khăn muôn vàn
Giữa thu chưa được kề bên
Chờ khi đến buổi thu tàn gặp nhau
Mừng vui được mấy ngày đâu
Rồi xa biền biệt phương trời nhớ thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Nhện đu bên sổ trống
Dế khóc phía sân ngoài
Gió lạnh năm gần hết
Thế nào kia? Hỡi ai!
Lầu cao không bóng người
Chả lẽ dời nơi khác?
Im lìm cổng then cài
Cỏ thu nghiêng bóng ác!
Mới đây vừa có tin
Mà quan san ngăn cách!
Năm ngoái có quay về
Nhữ, Dĩnh rồi lại tếch!
Kết bạn hai mươi năm
Không một ngày hả hê
Anh bệnh lại nghèo quá
Tôi vất vả ê chề
Tháng tám dầu chưa về
Đã hẹn nhau tháng chín
Gặp mấy ngày thôi ư?
Rồi sao? Dài bịn rịn...!


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời