漆園

古人非傲吏,
自闕經世務。
偶寄一微官,
婆娑數株樹。

 

Tất viên

Cổ nhân phi ngạo lại,
Tự khuyết kinh thế vụ.
Ngẫu ký nhất vi quan,
Bà sa sổ châu thụ.

 

Dịch nghĩa

Người thời xưa không phải là quan viên ngạo mạn,
Tự cho mình thiếu bổn phận giúp đời.
Trót làm một chức quan nhỏ,
Trong cái cây um tùm kia.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Cổ nhân nào trọng chức,
Việc đời tự cho đốt.
Ví làm một chức quan,
Tà tà vài nhánh chốt.


Nguồn: Vương Duy chân diện mục, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người xưa không là quan xấc hỗn
Mà tự cho thiếu thốn tài ba
Hứng cao gửi vị quan ta
Cây rau củ ấu năm ba gọi là.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không quan hỗn láo ngày xưa,
Trải đời tự nghĩ tài thưa trí hèn.
Ngẫu nhiên được giao chức quèn.
Loà xoà vài nhánh rau quên danh đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Người xưa đâu ngạo mạn,
Chỉ kém việc giúp đời.
Trót làm viên quan nhỏ,
Vài cành cây lôi thôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Quan xưa không tự phụ
Tự thiếu lo việc đời
Ngẫu nhiên làm quan nhỏ
Loanh quanh mấy gốc cây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Người xưa chẳng phải quan kiêu
Tự mình chỉ thấy thiếu điều lo dân
Ngẫu nhiên làm chức quan quèn
Loanh quanh mấy gốc cây ven bìa rừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời