漆園

古人非傲吏,
自闕經世務。
偶寄一微官,
婆娑數株樹。

 

Tất viên

Cổ nhân phi ngạo lại,
Tự khuyết kinh thế vụ.
Ngẫu ký nhất vi quan,
Bà sa sổ châu thụ.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Cổ nhân nào trọng chức,
Việc đời tự cho đốt.
Ví làm một chức quan,
Tà tà vài nhánh chốt.


Nguồn: Vương Duy chân diện mục, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người xưa không là quan xấc hỗn
Mà tự cho thiếu thốn tài ba
Hứng cao gửi vị quan ta
Cây rau củ ấu năm ba gọi là.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không quan hỗn láo ngày xưa,
Trải đời tự nghĩ tài thưa trí hèn.
Ngẫu nhiên được giao chức quèn.
Loà xoà vài nhánh rau quên danh đời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời