雜詩其三

家住孟津河,
門對孟津口。
常有江南船,
寄書家中否?

 

Tạp thi kỳ 3

Gia trú Mạnh Tân hà,
Môn đối Mạnh Tân khẩu.
Thường hữu Giang Nam thuyền,
Ký thư gia trung phủ?

 

Dịch nghĩa

Nhà ở bên sông Mạnh Tân,
Cửa nhìn ra bến đò Mạnh Tân.
Thường có thuyền từ Giang Nam tới,
(Hỏi con) đã gửi thư nhà đi chưa?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Sông Mạnh Tân đầu ngõ,
Cửa dòm bến Mạnh Tân.
Lắm thuyền bè Giang Nam,
Thư nhà gửi chưa, nhỏ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà bên sông Mạnh Tân
Bến đò Mạnh xế cửa
Thuyền Giang Nam lui tới
Thư nhà gửi đi chưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà ở bờ Mạnh Tân
Bến Mạnh Tân dòm cửa
Thuyền Giang Nam thường qua
Thư nhà gởi đi chửa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên bờ nhà ở Mạnh Tân,
Cửa nhìn ra bến đò gần Mạnh Tân.
Giang Nam thuyền tới thường gần,
Hỏi con thư đã gửi lần đi chưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nhà ở sông Mạnh Tân
Đối diện cửa Mạnh Tân
Giang Nam thuyền thường tới
Thư nhà gửi hay chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Nhà ở cạnh bờ sông,
Đối diện bến đò đông,
Thuyền ở quê thường tới,
Thư nhà có gởi không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời