雜詩其一

君自故鄉來,
應知故鄉事。
來日綺窗前,
寒梅著花未。

 

Tạp thi kỳ 1

Quân tự cố hương lai,
Ưng tri cố hương sự.
Lai nhật ỷ song tiền,
Hàn mai trước hoa vị?

 

Dịch nghĩa

Anh từ quê cũ đến đây,
Chắc biết tình hình quê nhà.
Ngày ấy anh đến, che chắn trước cửa sổ,
Cây mai mùa đông đã nở hoa chưa?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Anh từ quê nhà tới,
Chắc biết rõ chuyện xưa.
Cây mai trước cửa sổ
Đông lạnh nở hoa chưa?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Thị Xuân Đào

Chàng từ quê cũ đến đây
Biết bao là chuyện tỏ bày cùng ai
Trước song ngày nọ ra đi
Có còn đua nở bao kỳ hàn mai?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Từ quê anh mới ra
Chắc hẳn biết chuyện nhà
Hôm đi bên song cửa
Có thấy mai nở hoa?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Anh từ quê cũ mới ra
Hỏi thăm anh biết chuyện nhà ra sao
Nhìn qua song cửa hôm nào
Hỏi anh có thấy mai đào nở hoa?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Từ quê đến thăm tôi,
Chuyện quê anh rõ thôi.
Mai lạnh trồng bên cửa,
Anh đi hẳn nở rồi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Anh từ quê cũ đến
Chắc biết chuyện nhà xưa
Song cửa lụa trời lạnh
Cây mai đã nở chưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Người từ quê cũ về,
Ắt biết được tin quê.
Ngày đi qua cửa thêu,
Hàn mai nở ít nhiều?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Anh ở trong quê ra
Hẳn tỏ hết việc nhà
Ngày đi bên rèm cửa
Hàn mai có nở hoa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Hay chăng bác ở quê ra
Việc nhà hẳn bác biết qua tỏ tường
Ngày đi, trước cửa rèm buông
Cây hàn mai đã khoe hương chưa nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ông từ quê mới ra,
Quê cũ hẳn là rõ.
Hôm đến bên song là,
Mai lạnh giờ đã nở?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối