新晴野望

新晴原野曠,
極目無氛垢。
郭門臨渡頭,
村樹連溪口。
白水明田外,
碧峰出山後。
農月無閒人,
傾家事南畝。

 

Tân tình dã vọng

Tân tình nguyên dã khoáng,
Cực mục vô phân cấu.
Quách môn lâm độ đầu,
Thôn thụ liên khê khẩu.
Bạch thuỷ minh điền ngoại,
Bích phong xuất sơn hậu.
Nông nguyệt vô nhàn nhân,
Khuynh gia sự nam mẫu.

 

Dịch nghĩa

Mưa mới tạnh, đồng ruộng quang đãng, thênh thang
Hết tầm mắt, không thấy chỗ nào vẩn đục
Cổng thành tiêp giáp với bến đò
Cây trong làng chạy ra tận ven khe
Nước trắng xoá xa xa phía ngoài đồng ruộng
Những đỉnh biếc vọt cao sau rặng núi
Ngày mùa không có người ngồi rồi
Cả nhà đổ ra làm việc đồng áng


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Tạnh trời, nương rẫy rộng
Vút mắt một bầu không
Cây xóm giáp miệng suối
Cổng thành kề bến sông
Đỉnh xanh vọt sau núi
Nước bạc sáng lưng đồng
Nhà đổ ra ruộng hết
Ngày mùa, ai ở không

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa mới tạnh ruộng đồng quang đãng
Mở mắt nhìn không quãng nào mờ
Cổng thành giáp với bến đò
Cây trong làng chạy thẳng ra suối bờ

Nước trắng xoá chảy xa đồng ruộng
Đỉnh biếc cao nhìn xuống dãy đồi
Ngày mùa không được ngồi rồi
Cả nhà làm việc ruộng ngoài phía nam.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Tạnh mưa trời đãng đồng quang
Mút mắt không nơi cáu bẩn
Cổng thành bến đò kề cận
Đầu khe tiếp đám cây làng.
Ngoài ruộng mênh mang nước trắng
Đỉnh xanh vươn thẳng sau đồi
Ngày mùa không người ngồi rỗi
Cả nhà cày sới đồng nam.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa tan quang đãng ruộng đồng
Vút xa tầm mắt bầu không làu làu
Cổng thành bến nước liền nhau
Cây làng tắp tít chạy dài ven khe
Ngoài đồng nước trắng bốn bề
Cao cao đỉnh biếc cận kề sau non
Ngày mùa đâu có ngồi không
Cả nhà đổ hết ra đồng phía nam

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tạnh mưa quang đãng ruộng đồng,
Ngút xa tầm mắt, trời trong sạch làu.
Cổng thành bến nước tiêp nhau,
Cây trong làng chạy tận đầu trên khe.
Đồng ruộng nước trắng bốn bề,
Những đỉnh biếc vọt cao về sau non.
Ngày mùa không rãnh ngồi không,
Cả nhà làm việc ngoài đồng phía nam.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời