辛夷塢

木末芙蓉花,
山中發紅萼。
澗戶寂無人,
紛紛開且落。

 

Tân di ổ

Mộc mạt phù dung hoa,
Sơn trung phát hồng ngạc.
Giản hộ tịch vô nhân,
Phân phân khai thả lạc.

 

Dịch nghĩa

Như những đoá sen ra ở đầu cành,
Ở trong núi nở ra những đài hồng.
Nhà trong khe suối lặng lẽ không người tới,
Cứ một mình tự nở rồi lại rụng.


Tân di là hoa mộc lan.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đoá đoá hoa phù dung,
Nảy hồng trong hốc động.
Bên khe nhà vắng người,
Cứ nở ra rồi rụng.


Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng - Phần thơ dịch, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái

Đầu cành tựa búp hoa sen
Giữa núi non bỗng đỏ chen cánh đài
Bên khe nhà chẳng bóng người
Nở rồi lại rụng tơi bời muôn hoa

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Tên bài thơ

Tân di 辛夷 là hoa mộc lan (xem http://zh.wikipedia.org/zh/辛夷 ), còn ổ 塢 là vùng đất trũng thấp, bốn phía xung quanh cao. Như vậy tân di ổ 辛夷塢 nên dịch là "thung lũng mộc lan". Các sách chú giải Vương Duy, chẳng hạn như Vương Duy tập hiệu chú 王維集校注 của Trần Thiết Dân, Trung Hoa thư cục 1997 (trang 423) cũng đều hiểu như vậy, và thung lũng hoa này đương thời là một cảnh đẹp ở nơi Vương Duy ẩn cư, biệt thự Võng Xuyên 輞川 đất Lam Điền 藍田 (ở tỉnh Thiểm Tây ngày nay).

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Ngọn phù dung hoa hé
Trong rừng đài hồng phơi
Suối, nhà không người lặng
Đua nhau nở rồi rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa tựa sen trên ngọn
Đài hồng khắp trong non
Nhà lặng như vắng chủ
Tự nở tự héo hon

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thắm tươi đoá đoá phù dung
Từ trong hốc núi nụ hồng bừng ra
Cửa khe vắng bóng người qua
Nở xong lác đác cánh hoa rụng dần

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như đoá phù dung ở cuối cành,
Trong non lại nở những đài hồng.
Nhà trong suối lặng không người ở,
Cứ tự nở ra rồi rụng nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngọn cây hoa sen tươi,
Trong núi đài đỏ phơi.
Cửa khe không một bóng,
Bời bời nở với rơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đầu cành hoa sen nở
Trong núi mọc đài đỏ
Nhà khe lặng không người
Lất phất rơi lại nở.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời