山茱萸

朱實山下開,
清香寒更發。
幸與叢桂花,
窗前向秋月。

 

Sơn thù du

Châu thực sơn hạ khai,
Thanh hương lãnh cách phát.
Hạnh hữu tùng quế hoa,
Song tiền hướng thu nguyệt.

 

Dịch nghĩa

Châu báu như bày dưới núi
Hương thanh ngát, mát lạnh bay lên
Vui gặp gỡ những chùm hoa quế
Ở song cửa hướng ra ánh trăng mùa thu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Châu ngọc bày dưới núi,
Hương lành ngát lạnh dâng.
Vui góp từng chùm quế,
Trăng thu đầy trước song.


Nguồn: Vương Duy chân diện mục, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Dưới chân núi đỏ rền
Dòng lạnh ngát hương lên
Hoa quế đua nhau rộ
Trăng thu rụng trước thềm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đỏ rực bày dưới núi
Hương thanh mát lâng lâng
May có chùm hoa quế
Song thu dòm ánh trăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nở rực rỡ đỏ au chân núi
Hương mát thanh từ dưới bay lên
Duyên may hoa quế kết bên
Sắc hương đua toả song tiền trăng thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Dưới núi phô đỏ thắm
Hương trong lạnh phát bay
May cùng hoa quế rậm
trước cửa trăng thu cài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như bày châu báu dưới non xanh,
Mát lạnh bay lên hương ngát thanh,
Gặp gỡ duyên may chùm đoá quế,
Trăng thu song cửa hướng bên mành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Quả đỏ dưới núi mọc ra
Hương trong trời lạnh lại là toả thêm
May cùng chùm quế hoa thơm
Cửa số phía trước trăng đêm thu vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời