歸嵩山作

清川帶長薄,
車馬去閑閑。
流水如有意,
暮禽相與還。
荒城臨古渡,
落日滿秋山。
迢遞嵩高下,
歸來且閉關。

 

Quy Tung Sơn tác

Thanh xuyên đới trường bạc,
Xa mã khứ nhàn nhàn.
Lưu thuỷ như hữu ý,
Mộ cầm tương dữ hoàn.
Hoang thành lâm cổ độ,
Lạc nhật mãn thu sơn.
Điều đệ Tung cao hạ,
Quy lai thả bế quan.

 

Dịch nghĩa

Sông xanh chảy quanh rừng cây cỏ rậm rì
Ngựa xe qua lại thong thả
Nước chảy như có tình ý
Chim buổi chiều cùng ta bay về
Thành hoang nhìn ra hướng bến đò cũ
Trời lặn đầy trên núi mùa thu
Xa xa dãy Tung Sơn cao thấp (chạy dài)
Về tới rồi chắc là đóng cửa


Tung Sơn là một trong Ngũ nhạc, cách 10 dặm phía bắc huyện Đăng Phong, tỉnh Hà Nam. Núi có hai quả, đông là Thái Thất, tây là Thiếu Thất.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dòng suối trong chảy qua rừng vắng
Xe ngựa đi trong dáng thảnh thơi
Nước như có ý chào mời
Chim chiều liền cánh hướng nơi cùng về
Thành hoang đứng gần kề bến cũ
Nắng chiều tà bao phủ núi thu
Non Tung kia chốn xa mù
Ta về đóng cửa ẩn cư có ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Một góc rừng con nước cuộn quanh
Ngựa xe đủng đỉnh bước thênh thênh
Vang lừng phách suối dường đưa khách
Ton hót chim hôm đậu mấy cành
Thành quạnh lao xao dòng nước trắng
Bóng tà hiu hắt dãy non xanh
Đoái trông thăm thẳm hang Tung đó
Cửa động tiều phu điểm trống canh


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông xanh quanh chảy rừng cây rậm,
Xe ngựa thong dong thả lại qua.
Nước chảy như là còn ý tứ,
Cùng ta chiều xế chim về nhà.
Cổ thành nhìn hướng ra sông cũ,
Trời lặn đầy thu trên núi xa.
Trùng điệp Tung Sơn dài xuống thấp,
Trở về đóng cửa cảnh vui già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dòng suối qua rừng cỏ
Ngựa xe chạy ngổn ngang
Nước như có ý đón
Liền cánh chim kêu đàn
Phủ núi nắng chiều xuống
Gần bên bển quách hoang
Non Tung chốn tận địa
Ta đóng cửa cầu nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]