觀獵

風勁角弓鳴,
將軍獵渭城。
草枯鷹眼疾,
雪盡馬蹄輕。
忽過新豐市,
還歸細柳營。
迴看射鵰處,
千里暮雲平。

 

Quan lạp

Phong kính giác cung minh,
Tướng quân liệp Vị Thành.
Thảo khô ưng nhãn tật,
Tuyết tận mã đề khinh.
Hốt quá Tân Phong thị,
Hoàn quy Tế Liễu dinh.
Hồi khán xạ điêu xứ,
Thiên lý mộ vân bình.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Gió mạnh cung sừng bật
Tướng quân săn Vị Thành
Tuyết tan chân ngựa nhẹ
Cỏ úa mắt ưng nhanh
Ghé chợ Tân Phong chút
Về dinh Tế Liễu quanh
Ngoảnh trông nơi bắn sẻ
Ngàn dặm phủ mây xanh


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cung reo vì gió thổi nhanh,
Tướng quân lại đến Vị-Thành để săn.
Mắt ưng nhanh, cỏ khô cằn,
Vó câu ngựa nhẹ, tuyết băng tan rồi.
Chợ Tân-Phong, chợt đến nơi,
Về dinh Tế-Liễu, lại rời bước chân.
Nhìn nơi điêu bắn mấy lần,
Mây chiều nghìn dặm dần dần lặng trôi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cung sừng bật tiếng gió lồng
Tướng quân mở cuộc đi săn Vị Thành
Tuyết tan ngựa nhẹ bước chân
Cỏ khô đôi mắt chim ưng sáng ngời
Chợ Tân Phong ghé lại chơi
Về dinh Tế Liễu đã vơi bóng chiều
Ngoảnh nhìn  nơi bắn chim điêu
Mênh mông ngàn dặm cánh mây bồng bềnh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió rít theo tiếng dây cung bật
Theo tướng quân săn đất Vị Thành
Cỏ khô mắt ó tinh nhanh
Tuyết tan vó ngựa chạy càng nhẹ bon
Bỗng qua chợ Tân Thanh chút xíu
Lại vòng qua Tế Liễu cựu doanh
Quay đầu nhìn lại nơi săn
Mây chiều giăng mắc dặm ngàn xa xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cung sừng rung tiếng gió
Vị thành tướng quân săn
Cỏ khô mắt ưng tỏ
Ngựa nhẹ vó tuyết tàn.
Lại qua Tân Phong chợ
Tế Liễu trại vòng sang.
Nơi săn điêu quay ngó
Ngàn dăm mây chiều giăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Gió mạnh mũi tên rít
Tướng quân săn Vị thành
Cỏ khô mắt cắt lẹ
Tuyết hết vó ngựa nhanh
Chợt đến Tân Phong thị
Lại về Tế Liễu thành
“Xạ điêu” xem chốn ấy
Ngàn dặm mây chiều xanh


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bật sừng gió mạnh cung reo,
Tướng quân đến núi Vị Thành để săn.
Nhẹ vì ngựa bước tuyết tan
Mắt ưng cỏ úa lại nhanh bắt gà.
Tân Phong ghé chợ chút qua.
Về dinh Tế Liễu quanh vài bước chân.
Ngoảnh trông nơi bắn sẻ gần,
Mây xanh ngàn dặm phủ vần trời cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời