過感化寺曇興上人山院

暮持筇竹杖,
相待虎谿頭。
催客聞山響,
歸房逐水流。
野花叢發好,
谷鳥一聲幽。
夜坐空林寂,
松風直似秋。

 

Quá Cảm Hoá tự Đàm Hưng thượng nhân sơn viện

Mộ trì cung trúc trượng,
Tương đãi Hổ Khê đầu.
Thôi khách văn sơn hưởng,
Quy phòng trục thuỷ lưu.
Dã hoa tùng phát hảo,
Cốc điểu nhất thanh u.
Dạ toạ không lâm tịch,
Tùng phong trực tự thu.

 

Dịch nghĩa

Chiều cầm cây gậy tre
Đợi nhau ở Khe Hổ
Nghe tiếng vang từ trong núi như giục người
Men theo dòng nước đi về nhà
Hoa đồng nở rộ từng cụm đẹp
Chim hang cất tiếng quạnh buồn
Đêm ngồi nơi rừng vắng lặng
Gió thông nghe giống như mùa thu đang về


Cảm Hoá tự là một danh lam ở Lam Điền.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Chiều chống cây gậy tre
Đợi nhau nơi Hổ Khê
Dìu khách nghe vang núi
Về nhà men nước khe
Chim hang hót hiu quạnh
Hoa nội nở xum xuê
Ngồi lặng rừng đêm vắng
Thông reo như thu về


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buổi chiều cầm gậy cây tre,
Đợi nhau gặp bạn ở Khe Hổ này.
Núi vang tiếng giục người đây,
Men theo dòng nước đi ngay về nhà.
Cánh đồng từng cụm nở hoa,
Chim hang cất tiếng vọng qua quạnh buồn.
Đêm ngồi rừng vắng lặng luôn,
Gió thông nghe giống như tuồng thu sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời