Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 02:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/04/2006 03:40

南垞

輕舟南垞去,
北垞淼難即。
隔浦望人家,
遙遙不相識。

 

Nam xá

Khinh chu nam xá khứ,
Bắc xá miểu nan tức.
Cách phố vọng nhân gia,
Viễn viễn bất tương thức.

 

Dịch nghĩa

Thuyền nhẹ rời đi tới gò nam,
Nhìn lại gò bắc nước mênh mông cách trở.
Cách bến sông trông thấy nhà ở,
Mà xa vời vợi không phân biệt được nhà ai với ai.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Thuyền nhẹ rời đồi nam
Đồi bắc sóng khó dừng
Cách bờ nhà xa ngắm
Vời vợi chẳng quen chung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Thuyền rời bỏ đất Nam
Ðất Bắc nước mênh mang
Sông cách ngăn bè bạn
Xa lìa ai thấu chăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiêu Lệ Hoa

Thuyền lướt nhẹ gò nam,
Gò bắc ngập khó đến.
Bờ này ngóng tin nhà,
Xa xôi cùng không biết.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thuyền nhẹ nhắm đồi nam êm lướt
Nước mênh mông đồi bắc khó gần
Cách bờ nhìn lại xóm giềng
Xa xôi chẳng thấy người quen nữa rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đồi nam thuyền nhẹ lướt mau
Đồi bắc mênh mông khó đến.
Nhà người ngó trông từ bến
Xa xôi chẳng nhận ra nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhẹ thuyền rời khỏi đồi nam,
Sóng dâng đồi bắc mênh mang khó gần.
Cách bờ xa ngắm nhà dân,
Xa xôi chẳng nhận người lần quen xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thuyền nhẹ rời gò nam,
Đồi bắc sóng cứ lan.
Xóm chài cách bãi thấy,
Vời vợi chẳng cùng quen.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thuyền nhẹ đi phía gò nam
Mịt mờ gò bắc mênh mang xa vời
Cách bến ngóng phía nhà người
Xa xôi chẳng thể nữa rồi gặp nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời