孟城坳

新家孟城口,
古木餘衰柳。
來者復為誰,
空悲昔人有。

 

Mạnh Thành ao

Tân gia Mạnh Thành khẩu,
Cổ mộc dư suy liễu.
Lai giả phục vi thuỳ,
Không bi tích nhân hữu.

 

Dịch nghĩa

Mới dọn về nhà mới ở cửa thung lũng Mạnh Thành,
Cây cối chủ trước trồng, chỉ còn lại vài gốc liễu cỗi mà thôi.
Sau ta, ai sẽ là người đến ở nơi đây?
Ắt hẳn xót xa khi thấy những gì người trước để lại.


Mạnh Thành ao hay Mạnh Thành khẩu ở gần kinh thành Trường An, là vùng đất trũng thấp trong xã Võng Xuyên, huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi Mạnh Thành mừng nhà mới cất
Liễu già cằn trên đất bỏ hoang
Rồi đây ai tới khai quang?
Nghĩ thương người trước gia trang đâu còn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà mới ở Mạnh Thành
Liễu tàn vài cội sót
Người sau đến là ai
Dấu xưa sao đừng xót

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Làm nhà cửa Mạnh Thành
Liễu yếu còn cây cổ
Sau lại biết về ai
Luống than người trước có


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mạnh Thành mới dọn về nhà,
Cây xưa trồng chỉ còn ba liễu già.
Ai là người đến sau ta,
Những gì để lại xót xa lúc nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà xây gần Mạnh Thành
Liễu đã già dùng được
Người sắp cất là ai?
Thương cho kẻ ở trước.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mạnh Thành nhà mới ở,
Trơ một gốc liễu cũ.
Sau ta là người nào,
Trước ta, cứ tưởng nhớ!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nhà mới gần cửa Mạnh Thành
Cây xưa còn được mấy cành liễu suy
Người sau đến lại là ai?
Chỉ buồn người trước nơi đây đã từng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]