欒家瀨

颯颯秋雨中,
淺淺石溜瀉。
跳波自相濺,
白鷺驚復下。

 

Loan gia lai

Táp táp thu vũ trung,
Thiển thiển thạch lưu tả.
Khiêu ba tự tương tiễn,
Bạch lộ kinh phục há.

 

Dịch nghĩa

Trong tiếng mưa thu xầm xập,
Lạch nước trong khe đá chảy cuồn cuộn.
Sóng lớp lớp xô đẩy nhau,
Cò trắng hoảng sợ không dám đáp xuống trở lại.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiêu Lệ Hoa

Rào rào trong mưa thu,
Khe đá tuôn dòng cạn.
Sóng trào bắn tung toé,
Cò trắng sợ, sà trông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cơn mưa thu chợt sa sầm sập
Nước trong khe bỗng gấp chảy mau
Sóng cao lớp lớp xô nhau
Khiến cho cò trắng vút cao kinh hoàng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xầm xập trong tiếng mưa thu,
Trong khe lạch nước đá mờ chảy tuôn.
Sóng lớp lớp xô đẩy luôn,
Cò trắng hoảng sợ chẳng buồn xuống đây.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời