涼州賽神

涼州城外少行人,
百尺峰頭望虜塵。
健兒擊鼓吹羌笛,
共賽城東越騎神。

 

Lương Châu tái thần

Lương Châu thành ngoại thiểu hành nhân,
Bách xích phong đầu vọng Lỗ trần.
Kiện nhi kích cổ xuy Khương địch,
Cộng tái thành đông việt kỵ thần.

 

Dịch nghĩa

Ngoài thành Lương Châu ít người qua lại
Nhìn ngọn lửa cao trăm mét nhớ về nước lỗ
Trai trẻ khoẻ mạnh đánh trống thổi sáo Khương
Cùng chiến đấu ở thành Đông còn sống, thật như giấc mơ


Tác giả viết bài này năm 735 khi ông giữ chức Tiết độ phán quan tại Lương Châu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Ngoài thành vắng bóng người qua lại
Đỉnh cao trông vọng bụi mịt mờ
Trống giục kèn vang trai xung trận
Ơn trời còn sống ngỡ trong mơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngoài thành Lương ít người lui tới
Trên đỉnh cao cảnh giới giặc liều
Trai thanh đánh trống thổi tiêu
Rước thần “Cưỡi ngựa” người nhiều đằng đông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoài thành vắng vẻ người đâu
Lầu cao trăm thước ngoảnh đầu ngóng trông
Trẻ trai trống giục kèn vang
Thành đông đến đó báo ơn thánh thần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lương Châu thành ngoại ít người qua,
Nhớ Lỗ về trăm mét lửa cao,
Trống giục kèn vang trai đánh trận,
Sống còn chiến đấu thật mơ sao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lương Châu ngoài trấn ít người qua
Trăm thước núi cao nhìn Lỗ xa
Đánh trống sáo Khương trai tráng thổi
Đông thành cưỡi ngựa cùng tranh tài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời