李處士山居

君子盈天階,
小人甘自免。
方隨練金客,
林上家絕巘。
背嶺花未開,
入雲樹深淺。
清晝猶自眠,
山鳥時一囀。

 

Lý xử sĩ sơn cư

Quân tử doanh thiên giai,
Tiểu nhân cam tự miễn.
Phương tuỳ luyện kim khách,
Lâm thượng gia tuyệt hiến.
Bối lĩnh hoa vị khai,
Nhập vân thụ thâm thiển.
Thanh trú do tự miên,
Sơn điểu thì nhất chuyển.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Quân tử chật triều đình
Tiểu nhân xin rút ngay
Luyện đan theo được khách
Nhà tựa núi mà hay
Bên đá hoa chưa nở
Rậm thưa cây chạm mây
Sáng banh còn ngủ nướng
Chim núi hót chuyền cây


Nguồn: Tuyển tập thơ Đường - Quyển I, NXB Văn nghệ, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Thềm vua quân tử thêm đông vầy,
Mình tiểu nhân cam phận rút ngay!
Luyện thuốc chọn phương tuỳ bệnh khách,
Nhà phên rừng cận được điều hay.
Núi sau hoa cỏ mùa chưa nở,
Mây nhập vòm cây lúc mỏng dầy.!
Ngày sáng hẳn còn say giấc ngủ,
Chim rừng cùng hót giọng thanh bai !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thềm son quân tử quây quần
Tiểu nhân cam biết phận mình có đâu
Thuốc thang tuỳ bệnh của người
Nhà phên trên núi đủ vui ngại gì
Lưng non hoa chửa sang thì
Vòm cây mây phủ khi dày khi thưa
Ngủ say trời đã sáng trưa
Chim rừng chuyển giọng nhặt thưa bên ngoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Quan lớn đầy ắp triều
Thấp hèn cam phận rút
Theo khách học luyện kim
Ở rừng nhà cao vút
Lưng non hoa chửa bung
Mây phủ cây hun hút
Ngày rỗi nằm ngủ khoèo
Thỉnh thoảng có chim hót


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người quân tử trong triều đầy ắp
Kẻ tiểu nhân đành rút ra xa
Luyện đan đang học chuyên gia
Ngôi nhà trên núi cao xa tuyệt vời
Hoa sau núi hiện thời chưa nở
Mây vương cây chỗ rõ chỗ mờ
Ban ngày sáng bạch còn mơ
Chim rừng thỉnh thoảng hót ca một lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người quân tử chật triều đình,
Tiểu nhân phải biết phận mình rút ngay.
Luyện đan theo khách trình bày,
Nhà như núi lớn mà hay ẩn đời.
Hoa chưa bên đá nở rời,
Rậm thưa cây mọc đến trời chạm mây.
Sáng banh còn ngủ nướng đây
Líu lo chim núi chuyền cây hót chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời