Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
10 bài trả lời: 9 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 02:35, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/07/2008 04:17

臨湖亭

輕舟迎上客,
悠悠湖上來。
當軒對樽酒,
四面芙蓉開。

 

Lâm hồ đình

Khinh chu nghinh thượng khách,
Du du hồ thượng lai.
Đương hiên đối tôn tửu,
Tứ diện phù dung khai.

 

Dịch nghĩa

Thuyền nhẹ đón khách quý,
Bơi từ nơi xa xa tới trên hồ.
Đến bên hiên ngồi uống rượu,
Bốn mặt đều có hoa sen nở.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Thuyền nhẹ thả đón khách
Gió về hồ thênh thang
Bên song cùng đối rượu
Bốn hướng nở thù dung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Con thuyền đón khách lên
Dạo chơi hồ mé trên
Ðầu thuyền ngồi nhấp chén
Bốn bên hoa nở rền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Phụng Hà

Theo ý tôi, trong câu 3, chữ 軒
có phiên âm là hiên (mái hiên)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mời khách xuống thuyền con
Gió nhẹ hồ mênh mông
Ngoài hiên cùng đối ẩm
Bốn mặt phù dung hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Thả thuyền con đón khách vào
Gió lên nhè nhẹ mặt hồ mênh mông
Trước hiên đối ẩm, rượu nồng
Phù dung nở rộ rợp hồng bốn bên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Thuyền nan đón khách quí lên,
Dạt dào sóng nước lênh đênh mặt hồ.
Cùng vui rượu cạn hết vò,
Nở quanh bốn phía một hồ phù dung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thuyền nhỏ đi đón mời thượng khách
Băng qua hồ một lát tới đây
Nâng ly đối mặt hiên này
Bốn bề sen nở hương bay ngạt ngào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuyền nhẹ thả đón khách sang,
Gió về hồ nước thênh thang sóng trào.
Bên song cùng uống rượu vào,
Phù dung bốn hướng nở chào khách say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đón khách chiếc thuyền nhỏ,
Mặt hồ từ từ lên.
Cạnh hiên sẵn bầu rượu,
Bốn bên đầy hoa sen.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thuyền mảnh đón khách quý
Thong thả trên hồ đến
Bên hiên nâng chén rượu
Bốn bề hoa sen nở.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời