臨高臺送黎拾遺

相送臨高臺,
川原杳何極。
日暮飛鳥還,
行人去不息。

 

Lâm cao đài tống Lê thập di

Tương tống lâm cao đài,
Xuyên nguyên diểu hà cực.
Nhật mộ phi điểu hoàn,
Hành nhân khứ bất tức.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tiễn anh lên chốn đài cao
Sông đồng hút mắt biết sao cho cùng
Chiều tàn chim mỏi về rừng
Sao người đi mãi chẳng ngừng bước chân


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đài cao đưa tiễn bạn
Sông đồng xa khôn cùng
Trời tối chim về tổ
Người đi chẳng nghỉ chân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lên đài cao cùng nhau từ biệt
Sông thảo nguyên bất tuyệt bao la
Chim chiều về tổ xa xa
Người đi sao cứ xông pha không ngừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tiễn nhau ta lên đài cao
Nguồn sông thăm thẳm nơi nao tận cùng
Trời chiều chim trở về rừng
Người đi đi mãi chẳng dừng bước chân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời