Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
10 bài trả lời: 9 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Phụng Hà vào 14/04/2010 04:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/07/2010 22:05

哭殷遙其一

送君返喪石樓山,
松柏蒼蒼賓馭還。
埋骨白雲長已矣,
空餘流水向人間。

 

Khốc Ân Dao kỳ 1

Tống quân phản táng Thạch lâu san,
Tùng bách thương thương tân ngự hoàn.
Mai cốt bạch vân trường dĩ hĩ,
Không dư lưu thuỷ hướng nhân gian.


Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Đưa táng anh về núi Thạch Lâu,
Quay xe tùng bách biếc màu tươi.
Từ đây mây trắng vùi xương trắng,
Chỉ có sông kia xuống với người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đưa xác anh về Thạch Lâu,
Khách tan, tùng bách xanh màu thê lương.
Ngàn sau mây trắng vùi xương,
Cùng người bầu bạn, chỉ trường giang kia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đưa xác bạn về chôn núi Thạch
Khách quay xe, tùng bách ai hoài
Xương chôn mây trắng bay bay
Dòng đời hờ hững, sông dài trôi xuôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Về cụm "trường dĩ sử"

Mình không rành Hán văn, nhưng có tra tự điển để nắm rõ nghĩa hơn. Nhưng bài này, sau cùng mình vẫn thấy khó hiểu ngữ nghĩa của cụm "trường dĩ sử". Rất mong bạn nào phân tích hay giảng nghĩa cho mình. Xin được cảm ơn trước!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của kiennahang

Đưa anh về núi Thạch Lâu
Quay về tùng biếc một màu thắm tươi
Nghìn thu xương trắng, mây trời
Chỉ còn sóng biếc đời đời bên anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Thạch Lâu đưa người bạn thiết
Tùng bách như luyến tiếc khách về
Mồ xanh mây trắng đề huề
Dòng sông vô định hướng về nhân gian

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xác bạn đưa  chôn núi Thạch
Bách tùng xanh ngắt khách quay xe
Mây bay lớp lớp vùi xương trắng
Dằng dặc dòng trôi hận não nề

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Đưa ông lên núi Thạch Lầu
Xe về ngó lại xanh màu tùng thu
Thôi rồi mây trắng xương khô
Con sông thừa đổ bơ vơ nhân hoàn


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đưa táng anh về núi Thạch Lâu,
Khách về tùng bách biếc tươi màu.
Ngàn năm mây trắng vùi xương mãi,
Chỉ với sông và người bạn lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đưa ông chôn lại núi Thạch Lâu
Tùng bách mang mang khách về rồi
Xương đã chôn mây bay trắng mãi
Chỉ còn nước chảy hướng người đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời