口號又示裴迪

安得捨塵網,
拂衣辭世喧。
悠然策藜杖,
歸向桃花源。

 

Khẩu hào hựu thị Bùi Địch

An đắc xả trần võng,
Phất y từ thế huyên.
Du nhiên sách lê trượng,
Quy hướng đào hoa nguyên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Dễ chi thoát khỏi lưới đời,
Dễ chi giũ áo tránh nơi ồn ào.
Gậy lê, bước thấp bước cao,
Thảnh thơi đến suối hoa đào rong chơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lưới đời xa lánh hẳn,
Giũ áo tránh ồn ào.
Gậy lê thong thả bước,
Về chơi suối hoa đào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Muốn an nhiên phải buông tất cả
Nơi ồn ào giũ áo bước ra
Gậy lê thanh thản đi xa
Hướng về nẻo suối Đào hoa an lành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phất áo hơn thua bỏ
Lưới trần đâu vướng chân
Gậy lê thong thả dạo
Đào Nguyên đến cũng gần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muốn tĩnh nên xa lánh lưới trần,
Ồn ào phất áo đỡ vương chân.
Gậy lê dạo bước còn thong thả,
Về suối hoa đào chơi một lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

An nhiên xả lưới bụi trần
Ồn ào thế sự luận bàn bỏ qua
Gậy lê tay sách nhàn xa
Suối đào quay hướng la đà bước đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời