寄崇梵僧

崇梵僧,崇梵僧,
秋歸覆釜春不還。
落花啼鳥紛紛亂,
澗戶山窗寂寂閑。
峽裏誰知有人事,
郡中遙望空雲山。

 

Ký Sùng Phạm tăng

Sùng Phạm tăng, Sùng Phạm tăng,
Thu quy Phúc Phủ xuân bất hoàn.
Lạc hoa đề điểu phân phân loạn,
Giản hộ sơn song tịch tịch nhàn.
Hạp lý thuỳ tri hữu nhân sự,
Quận trung dao vọng không vân san.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Sùng Phạm tăng, Sùng Phạm tăng!
Thu về Phúc Phủ xuân không về.
Hoa rơi chim hót tơi bời loạn,
Cổng suối cửa non êm đềm nhàn.
Trong khe nào biết chuyện thiên hạ,
Giữa thành xa ngắm núi mây không.


Nguồn: Vương Duy chân diện mục, tr. 33, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Gửi thăm Sùng Phạm sư ông
Thu vào Phủ Phúc xuân không thấy vào
Hoa rơi chim hót nhôn nhao  
Cổng non cửa suối nhàn sao cảnh này
Sự đời ai nắm trong tay
Giửa thành xa ngắm mây bay núi ngừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sư ông Sùng Phạm hỏi thăm
Thu đi Phúc Phủ sao xuân không về
Cổng non cửa suối vắng hoe
Hoa rơi chim hót sao nghe lạnh lùng
Việc người ai biết được không
Quận thành xa ngắm mây ngàn lửng lơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sư Sùng Phạm, hỡi sư Sùng Phạm
Xuân không về Phúc Phủ thu quy
Tơi bời hoa rụng chim kêu
Bên song nhà núi tịch liêu an nhàn
Ai hay trong kẽm liên quan
Quận đường ta ngóng vân san xa vời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hỏi thăm Sùng Phạm sư ông,
Thu về Phúc Phủ xuân không thấy về.
Hoa rơi chim hót não nề,
Cửa non cổng suối êm nghe lặng nhàn.
Biết đâu nhân sự mà bàn,
Giữa thành xa ngắm núi ngàn mây không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời