華子岡

飛鳥去不窮,
連山復秋色。
上下華子岡,
惆悵情何極!

 

Hoa Tử cương

Phi điểu khứ bất cùng,
Liên sơn phục thu sắc.
Thướng há Hoa Tử cương,
Trù thướng tình hà cực.

 

Dịch nghĩa

Chim bay đi không thôi,
Các ngọn núi liên tiếp nhau lại nhuốm vẻ thu.
Lên rồi xuống sườn núi Hoa Tử,
Nỗi lòng thấy buồn vô hạn.


Hoa Tử cương là một sườn núi, thắng cảnh của đất Võng Xuyên, thuộc huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Chim bay đi không dứt
Núi liền đượm màu thu
Gập ghềnh gò Hoa Tử
Bâng khuâng tình bao la.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Ðàn chim chẳng ngớt bay
Sau núi sắc thu phai
Cao thấp gò Hoa Tử
Cõi lòng buồn dứt dây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Bay đi, chim vẫn bay,
Núi tiếp núi thu bày.
Hoa Tử nhấp nhô mãi,
Lòng buồn tình chẳng khuây !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cánh chim bay chẳng ngưng
Núi liền màu thu nhuộm
Gò Hoa Tử chập chùng
Mông mênh lòng sầu muộn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của kiennahang

Chim bay mỏi cánh còn bay
Núi này tiếp núi thu say lòng người
Gập ghềnh Hoa Tử xanh tươi
Bâng khuâng xúc cảm tình người bao la.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chim bay hoài không cùng
Thu trở lại các núi
Lên xuống Hoa Tử cương
Lòng vô cùng buồn tủi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chim bay xa bất tận
Sắc thu về đầy non
Hoa Tử cương lên xuống
Tình buồn ơi! khôn lường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chim bay đi mãi không cùng,
Dáng thu lại nhuốm về vùng núi cao.
Xuống lên Hoa Tử cương nào,
Lòng buồn vô hạn không sao bứt rời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chim bay mãi chẳng hết,
Núi mùa thu san sát.
Gò Hoa Tử nhấp nhô,
Buồn ôi, nào có dứt.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chim bay mãi chẳng hết
Núi liền cùng sắc thu
Trên dưới gò Hoa Tử
Tình buồn bã làm sao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời