遠看山有色,
近聽水無聲。
春去花還在,
人來鳥不驚。

 

Hoạ

Viễn khan sơn hữu sắc,
Cận thính thuỷ vô thanh.
Xuân khứ hoa hoàn tại,
Nhân lai điểu bất kinh.

 

Dịch nghĩa

Từ xa nhìn thấy núi có màu sắc.
Đến gần nghe không thấy tiếng nước chảy
Mùa xuân qua rồi mà hoa vẫn còn
Người đến mà chim chẳng sợ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Xa trông núi biếc một màu
Gần nghe không tiếng nước đâu chảy hoài
Xuân đi hoa vẫn còn đây
Chim trời chẳng sợ ai người lại qua.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ xa thấy núi biếc xanh màu,
Gần đến không nghe tiếng nước đâu.
Xuân hết hoa xuân còn nở đó,
Người qua chim chẳng sợ bay nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ý Dĩ

Xa xa sắc núi non
Gần kề nước tĩnh lặng
Xuân qua hoa vẫn còn
Người đến chim chẳng kinh.

Trầm Tịch Di
Chưa có đánh giá nào
Trả lời