曉行巴峽

際曉投巴峽,
餘春憶帝京。
晴將一女浣,
朝日眾雞鳴。
水國舟中市,
山橋樹杪行。
登高萬井出,
眺迥二流明。
人作殊方語,
鶯為故國聲。
賴多山水趣,
稍解別離情。

 

Hiểu hành Ba Giáp

Tế hiểu đầu Ba Giáp,
Dư xuân ức đế kinh.
Tình tương nhất nữ hoán,
Triêu nhật chúng kê minh.
Thuỷ quốc chu trung thị,
Sơn kiều thụ diểu hành.
Đăng cao vạn tỉnh xuất,
Diểu quýnh nhị lưu minh.
Nhân tác thù phương ngữ,
Oanh vi cố quốc thanh.
Lại đa sơn thuỷ thú,
Sảo giải biệt ly tình.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Khách du sáng đến miền Ba Giáp
Xuân muộn lòng buồn nhớ đế kinh
Sông tạnh, bên bờ cô gái giặt
Líu lo chim hót lúc bình minh
Lênh đênh buổi chợ trong thuyền họp
Cầu núi trên đầu cổ thụ xanh
Thăm thẳm dưới chân muôn giếng nhỏ
Đôi dòng nước trắng chảy quanh quanh
Thổ dân tiếng nói dường như khác
Duy giống quê nhà có giọng oanh
Lòng những vui cùng non với nước
Để cho khuây khoả biệt ly tình


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáng sớm đến Ba Giáp
Xuân muộn nhớ đế kinh
Gái giặt bờ sông tạnh
Gà gáy lúc bình minh
Xóm bến thuyền họp chợ
Cầu núi bóng cây xanh
Lên cao vạn giếng nhỏ
Ngắm xa đôi dòng thanh
Lạ tiếng dân bản địa
Giống quê lời chim oanh
Lòng vui cùng non nước
Vơi bớt biệt ly tình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Vừa sáng đi miền Ba Giáp
Xuân thừa nhớ nhớ kinh đô
Sông tạnh cô em giặt giũ
Ánh mai chim chóc líu lo
Cầu cưỡi ngọn cây băng núi
Bến đông chợ họp trên đò
Giếng thẳm muôn hình ẩn hiện
Nước xa đôi giải lập lờ
Người nói tiếng đầu xứ lạ
Oanh chào giọng vẫn quê xưa
Non nước may nhiều cảnh đẹp
Biệt ly bớt nỗi bơ vơ


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đến miền Ba Giáp khách du,
Lòng buồn xuân muộn nhớ về đế kinh.
Tạnh mưa, gái giặt bờ kênh,
Líu lo chim hót bình minh một ngày.
Trong thuyền họp chợ bến đây,
Trên đầu cầu núi xanh dầy cây cao.
Ngìn muôn giếng nhỏ sâu sao!
Đôi dòng nước trắng chảy vào quanh quanh.
Thổ dân tiếng nói khác thanh,
Giống quê nhà có giọng oanh hót chào.
Lòng vui cùng nước non cao,
Để cho khuây khoả khi nào biệt ly.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời