晦日遊大理韋卿城南別業其四

高館臨澄陂,
曠望蕩心目。
澹蕩動雲天,
玲瓏映墟曲。
鵲巢結空林,
雉雊響幽谷。
應接無閒暇,
徘徊以躑躅。
紆組上春隄,
側弁倚喬木。
弦望乎已晦,
後期洲應綠。

 

Hối nhật du Đại Lý Vi Khanh thành nam biệt nghiệp kỳ 4

Cao quán lâm trừng pha,
Khoáng vọng đãng tâm mục.
Đạm đãng động vân thiên,
Linh lung ánh khư khúc.
Thước sào kết không lâm,
Trĩ cẩu hưởng u cốc.
Ưng tiếp vô nhàn hạ,
Bồi hồi dĩ trịch trục.
Hu tổ thượng xuân đê,
Trắc biện ỷ kiều mộc.
Huyền vọng hồ dĩ hối,
Hậu kỳ châu ứng lục.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Thềm cao bên vực nước,
Bát ngát sạch mắt lòng.
Mây trời trôi lồng lộng,
Xóm hoang tàn lung linh.
Rừng không chim kết tổ,
Cốc vắng trĩ gáy vang.
Nhàn nhã lòng trống trải,
Bồi hồi bước lang thang.
Bờ nước xuân tràn trề,
Mũ lệch cây cao dựa.
Trăng sáng chợt mịt mờ,
Bãi xanh lần tới hứa.


Nguồn: Vương Duy chân diện mục, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thềm cao bên vực nước trong,
Cảnh bao la sạch mắt lòng ngắm trông.
Mây trời lồng lộng bềnh bồng,
Lung linh khúc khuỷu xóm làng núi non.
Rừng không chim thước tổ con,
Cốc hang vắng vẻ trĩ còn gáy vang.
Lòng ta trống trải thư nhàn,
Bồi hồi chùn bước lang thang bên bờ.
Bờ đê xuân nước tràn trề,
Cây cao mũ lệch dựa kề nghỉ chân.
Trăng sáng chợt mịt mờ dần,
Bãi xanh lần tới hứa về sớm hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời