Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 02:32, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/04/2006 03:20

夏日過青龍寺謁操禪師

龍鍾一老翁,
徒步謁禪宮。
欲問義心義,
遙知空病空。
山河天眼裡,
世界法身中。
莫怪銷炎熱,
能生大地風。

 

Hạ nhật quá Thanh Long tự yết Thao thiền sư

Long chung nhất lão ông,
Từ bộ yết Thiền cung.
Dục vấn nghĩa tâm nghĩa,
Dao tri không bệnh không.
Sơn hà thiên nhãn lý,
Thế giới pháp thân trung.
Mạc quái tiêu viêm nhiệt,
Năng sinh đại địa phong.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Chậm bước đến Thiền cung
Chân run một lão ông
Nghĩa tâm muốn hỏi nghĩa
Không bệnh vốn nghe không
Thiên nhãn nước non tại
Pháp thân vũ trụ trong
Lạ chi viêm nhiệt tán
Tạo nổi trận châu phong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Rồng chầu sư một ông
Bước trước cửa Thiền Tông
Sao lại nghĩa trong nghĩa
Ðâu là không chứa không
Núi sông trời trước mắt
Ðời pháp giới trong thân
Lòng những mong cầu đạo
Nhẹ đời sống gió giông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rồng chầu có một sư ông
Ngày hè dạo bước cửa thiền viếng thăm
Mới hay không lại chứa không
Nghĩa mà lại nghĩa chân tâm chốn nào
Núi sông mắt phật nhiệm mầu
Pháp thân chứa cả bầu trời rộng thênh
Lạ thay nóng nực chẳng còn
Đâu làn gió mát mông mênh thổi về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Thân già đi chẳng vững
Lẩy bẩy đến thiền cung
Muốn hỏi nghĩa: “Lòng nghĩa”
Vẫn hay không: “Bệnh không”
Mắt trời, sông núi lọt
Thân pháp, thế gian lồng
Đừng lạ hết nóng bức
Đất liền bùng cơn dông


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chuông rồng giữ trong tay sư lão
Ta chân trần tham khảo thiền môn
Hỏi sư nghĩa lý về tâm
Biết xa không bệnh và không nhiệm mầu
Mắt thông suốt tóm thâu sông núi
Pháp thân trong thế giới bao la
Đừng kinh nóng bức tiêu ma
Thì cơn gió mạnh sinh ra tức thì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chùa có chuông rồng sư lão ông,
Bước vào trước cửa thăm Thiền Tông.
Nghĩa tâm muốn hỏi nghĩa gì nhỉ?
Không bệnh đâu là có chứa không.
Trời đất núi sông ngay trước mắt,
Giới thân đời pháp nằm bên trong.
Lạ chi những việc tiêu viêm nhiệt.
Nhẹ sống đón đời cơn gió giông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời