遊李山人所居因題屋壁

世上皆如夢,
狂來止自歌。
問年松樹老,
有地竹林多。
藥倩韓康賣,
門容尚子過。
翻嫌枕席上,
無那白雲何。

 

Du Lý sơn nhân sở cư nhân đề ốc bích

Thế thượng giai như mộng,
Cuồng lai chỉ tự ca.
Vấn niên tùng thụ lão,
Hữu địa trúc lâm đa.
Dược thiến Hàn Khang mại,
Môn dung Thượng Tử quá.
Phiên hiềm chẩm tịch thượng,
Vô ná bạch vân hà.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Cuộc đời đều như mộng,
Ngông cuồng hoặc hát ca.
Tuổi đời thông già cỗi,
Đất có trúc bao la.
Hàn Khang xin mua thuốc,
Thượng Tử chỉ lối qua.
Buồn đâu ôm gối ngủ,
Ai biết mây trắng a!


Nguồn: Vương Duy chân diện mục, tr. 34, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Ðời tựa giấc chiêm bao
Cuồng điên tự hát gào
Hỏi tùng già mấy tuổi
Rừng trúc cây chừng bao
Tìm thuốc Hàn Khang bán
Theo chân Thượng Tử vào
Mừng lo in chiếu gối
Mây trắng vắng phương nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đời người như thể giấc mơ
Hứng lên ca hát vẩn vơ suốt ngày
Hỏi tùng già mấy tuổi đây
Hỏi xem trúc biếc bao cây trong rừng
Theo chân Thượng Tử ung dung
Thuốc hay tìm đến khách dùng Hàn Khương
Bâng khuâng gối chiếu mơ màng
Ô hay mây trắng từ phương nào về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Cuộc sống như giấc mộng
Khùng lên ca nghêu ngao
Nhiều tre sẵn đất rộng
Hỏi tuổi? Kìa thông cao!
Thuốc mượn Hàn Khang bán
Cổng cho Hướng Tử vào
Riêng hiềm mây trắng thế
Chăn gối biết làm sao


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Việc trên đời đều như mộng ảo
Có phát khùng cũng chỉ tự ca
Hỏi xem bao tuổi thông già
Đất nhiều rừng trúc bao la bạt ngàn
Thuốc hái nhờ Hàn Khang bán hộ
Cửa mở toang cho Thượng Tử qua
Chỉ hiềm trên gối giấc ngà
Trên đầu mây trắng bay xa phương nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ðời người tựa giấc chiêm bao,
Cuồng điên lại tự kêu gào hát ca.
Tuổi cây hỏi mấy tùng già,
Trúc rừng chừng ấy sao mà đếm cây.
Hàn Khang tìm thuốc bán đây,
Theo chân Thượng Tử bước quây nơi này.
Mừng lo ôm chiếu gối đây,
Trên trời mây trắng vắng bay phương nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời