榆林歌

山頭松柏林,
山下泉聲傷客心。
千里萬里春草色,
黃河東流流不息。
黃龍戍上遊俠兒,
愁逢漢使不相識。

 

Du Lâm ca

Sơn đầu tùng bách lâm,
Sơn hạ tuyền thanh thương khách tâm.
Thiên lý vạn lý xuân thảo sắc,
Hoàng Hà đông lưu lưu bất tức.
Hoàng Long thú thượng du hiệp nhi,
Sầu phùng Hán sứ bất tương thức.


Du Lâm: nay ở tại Nội Mông, bên kia Tửu Tuyền.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Rừng tùng bách tại đầu non,
Dưới chân tiếng suối buồn lòng khách xa.
Cỏ xuân muôn dặm mượt mà,
Mãi trôi không nghỉ, Hoàng Hà về đông.
Tân binh đóng ải Hoàng Long,
Ngặp người sứ Hán rầu lòng không hay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu non tùng bách một rừng
Chân non tiếng suối thêm buồn lòng ai
Cỏ xuân muôn dặm xanh tươi
Hoàng Hà cuồn cuộn chảy dài về đông
Trẻ trai lính thú Hoàng Long
Sứ triều gặp lại sầu không biết người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rừng thông bách ở đầu rặng núi
Khách sườn non nghe suối chảy buồn
Dặm ngàn vẻ biếc cỏ xuân
Sông Hoàng Hà chảy về đông không ngừng
Kìa chàng lính thú Hoàng Long
Gặp người Hán sứ rầu lòng không quen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rừng bách tại đầu non với tùng,
Dưới non suối khách thêm buồn lòng.
Cỏ xuân muôn dặm mượt mà sắc,
Không nghỉ Hoàng Hà trôi tận đông.
Lính thú Hoàng Long về cửa ải,
Không hay sứ Hán gặp rầu lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời