Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 26/02/2016 23:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/02/2016 10:21

夷門歌

七雄雄雌猶未分,
攻城殺將何紛紛。
秦兵益圍邯鄲急,
魏王不救平原君。
公子為嬴停駟馬,
執轡愈恭意愈下。
亥為屠肆鼓刀人,
嬴乃夷門抱關者。
非但慷慨獻奇謀,
意氣兼將生命酬。
向風刎頸送公子,
七十老翁何所求。

 

Di môn ca

Thất hùng hùng thư do vị phân,
Công thành sát tướng hà phân phân.
Tần binh ích vi Hàm Đan cấp,
Nguỵ vương bất cứu Bình Nguyên Quân.
Công tử vị Doanh đình tứ mã,
Chấp bí dũ cung ý dũ hạ.
Hợi vi đồ tứ cổ đao nhân,
Doanh nãi Di môn bão quan giả.
Phi đản khảng khái hiến kỳ mưu,
Ý khí kiêm tương sinh mạng thù.
Hướng phong vẫn cảnh tống công tử,
Thất thập lão ông hà sở cầu.

 

Dịch nghĩa

Bảy nước tranh hùng, chinh chiến mãi chưa phân thắng bại,
Chuyện tấn công thành, chiến tướng chém giết nhau xảy ra liên miên.
Quân nước Tần vây thành Hàm Đan rất ngặt,
Mà vua nước Nguỵ chưa chịu gửi quân cứu Bình Nguyên Quân.
Công tử Tín Lăng Quân vì Hầu Doanh mà dừng xe bốn ngựa,
Việc dừng ngựa đã là cung kính rồi, nhưng còn cho thấy người sang hạ cố kẻ hèn.
Chu Hợi chỉ là đồ tể dao thớt ngoài chợ,
Hầu Doanh vốn trước là lính canh gác ở cửa Di môn.
Chẳng vì thế nay còn mạnh dạn hiến kế lạ,
Ý khí còn gồm cả việc lấy tính mạng đền ơn tri ngộ.
Trước gió đâm cổ tự sát để tiễn công tử,
Ông lão bảy mươi tuổi này làm thế để cầu mong được gì vậy?


Di môn là tên một trong bốn cửa thành Đại Lương (nay trong tỉnh Hà Nam) của nước Triệu thời Chiến Quốc. Hầu Doanh bảy mươi tuổi, đã về ở ẩn, nhưng trước canh gác tại cửa này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bảy nước tranh hùng đang chinh chiến
Tấn công nhau và chém giết tràn
Quân Tần vây khốn Hàm Đan
Nguỵ chưa chịu gửi quân sang cứu Bình
Công tử Tín vì Doanh dừng ngựa
Việc gò cương là đã kính rồi
Hợi là đồ tể mà thôi
Còn Doanh vốn trước là người lính canh
Chẳng vì thế nay nhanh hiến kế
Ý khí còn mạng thí đền ơn
Đưa tiễn Tín, cổ tự đâm
Ông già làm thế, cầu mong cái gì?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tranh hùng bảy nước mãi chưa phân,
Chém tướng công thành cả chục lần.
Vây ngặt Hàm Đan Tần chúa bạo,
Nguỵ chưa chịu cứu Bình Nguyên Quân.
Vì Hầu Doanh Tín Lăng dừng ngựa,
Hạ cố người sang kẻ tiện dân.
Chu Hợi chỉ là phường khát máu,
Hầu Doanh là lính canh Di môn.
Nay còn mạnh dạn bày mưu lạ,
Tri ngộ đền ơn chí hiến thân.
Tiễn Tín Lăng cổ đâm tự sát,
Bảy mươi tuổi thoả lòng cầu mong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời