宮槐陌

仄徑蔭宮槐,
幽陰多綠苔。
應門但迎掃,
畏有山僧來。

 

Cung hoè mạch

Trắc kính âm cung hoè,
U âm đa lục đài.
Ưng môn đãn nghinh tảo,
Uý hữu sơn tăng lai.

 

Dịch nghĩa

Đường rợp bóng cây cung hoè,
Nhiều rêu mọc xanh rì.
Ra trước cửa định quét,
Sợ có nhà sư trên núi xuống thăm.


Cây hoè theo Chu lễ 周禮: “Chu đại cung đình thực tam hoè, tam công vị yên, cố hậu thế hoàng cung trung đa tài thực, nhân xưng” 周代宮廷植三槐,三公位焉,故後世皇宮中多栽植,因稱 (Vào thời Chu, cung đình có trồng ba cây hoè, ý nghĩa là chỉ chức tam công, các đời sau theo đó mà trồng hoè, nên gọi là cung hoè). Tiêu Dịch 蕭繹 tức Lương Nguyên Đế 梁元帝 trong Lậu khắc minh 漏刻銘: “Cung hoè vãn hợp, Nguyệt quế tiêu huy” 宮槐晚合,月桂宵暉 (Cây hoè chiều co, Nguyệt quế đêm rực). Hoàng Đình Kiên 黃庭堅 trong Thứ vận Vương Kinh công đề Tây Thái Nhất cung bích 次韻王荊公題西太一宮壁: “Vãn phong trì liên hương độ, Hiểu nhật cung hoè ảnh tây” 晚風池蓮香度,曉日宮槐影西 (Ao gió chiều mang hương tới, Nắng sớm bóng hoè ngả tây).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Đường rợp bóng cung hoè,
Âm u đầy rêu xanh.
Cửa khách đang muốn quét,
Sợ có sơn tăng sang.


Nguồn: Vương Duy chân diện mục, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường Cung hoè nghiêng nghiêng râm mát
Âm u và bát ngát rêu xanh
Cửa nhà muốn quét sửa sang
E tăng trên núi bất thường xuống thăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cung Hoè nghiêng mát râm
Rêu lục mọc âm thầm.
Muốn quét cửa đón rước
E tăng núi viếng thăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường rợp bóng râm cung hoè,
Âm u đầy mọc bên lề rêu xanh.
Cửa khách đang muốn quét nhanh,
E rằng sẽ có sơn tăng viếng nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đường nhỏ hoè rợp bóng,
Rêu xanh mọc đầy nơi.
Trước cửa đang định quét,
Sợ có thầy tới chơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hoè cung đình rợp bóng đường nhỏ
Tối âm u nhiều chỗ rêu xanh
Cửa ngoài muốn quét cho quang
Ngại sư trên núi sắp sang chơi nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời