終南別業

中歲頗好道,
晚家南山陲。
興來美獨往,
勝事空自知。
行到水窮處,
坐看雲起時。
偶然值林叟,
談笑無還期。

 

Chung Nam biệt nghiệp

Trung thế phả hiếu đạo,
Vân gia Nam sơn thuỳ.
Hứng lai mỗi độc vãng,
Thắng sự không tự tri.
Hành đáo thuỷ cùng xứ,
Toạ khan vân khởi thì.
Ngẫu nhiên trị lâm tẩu,
Đàm tiếu vô hoàn kỳ.

 

Dịch nghĩa

Lúc còn trung niên rất mộ đạo,
Đến lúc già về ở mé núi Chung Nam.
Có hứng thì đi dạo một mình,
Có chuyện thích ý một mình mình biết.
Đi đến tận cùng chỗ hết nước,
Ngồi nhìn lúc mây bắt đầu hiện ra.
Ngẫu nhiên bỗng gặp có cụ lão trong rừng,
Nói nói cười cười không để ý chừng nào về nhà.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trung niên ngưỡng mộ Phật Di Đà
Nhà núi Chung Nam lúc tuổi già
Có hứng vui chân thường dạo bước
Chuyện hay tự biết không lời ra
Hôm nay đi tới đầu con suối
Ngồi ngắm mây trời ở phía xa
Chợt gặp tình cờ ông lão nọ
CườI vui trò chuyện quên về nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Thời tuổi trẻ đã từng mộ đạo
Lúc về già ở núi Chung Nam
Hứng lên bước dạo một mình
Việc hay thích ý chỉ mình biết thôi
Đi tới tận cùng ngòi nguồn nước
Ngắm mây trời nhẹ lướt nổi trôi
Ngẫu nhiên gặp cụ già vui
Nói cười đàm đạo quên nơi quay về.

Nhất Nguyên
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Học Phật năm xưa cũng muốn nhàn
Lúc già về nghỉ cõi Nam san
Đi về vui tớ bao nhiêu chốn
Tốt đẹp rầu ai cũng chẳng bàn
Ngoảnh lại mấy ngòi phơi bãi cát
Trông lên năm vẻ thức mây ngàn
Ông già bỗng gặp đâu ta đó
Cười nói thâu ngày cuộc chửa tan


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Còn sức trung niên đạo rất ham,
Đến già về ở núi Chung Nam.
Một mình khi hứng thường đi dạo,
Thích ý chuyện gì mình tự làm.
Đi đến tận cùng nơi hết nước,
Ngồi nhìn mây nổi hiện hình ra.
Lão già bỗng gặp trong rừng thẳm,
Quên hẳn nói cười chuyện lại nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đứng tuổi mới mộ đạo
Núi Nam ở lúc già
Vui chân theo hứng dạo
Chuyện biết không lời ra
Tới cuối con suối nọ
Ngồi nhìn mây trời xa
Tình cờ gặp lão nọ
Cười nói quên về nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuổi trung niên phát tâm mộ đạo
Núi Chung Nam phác thảo cất nhà
Mỗi khi có hứng chơi xa
Chuyện hay tự biết lời ra không hề
Hôm nay đi tới bờ con suối
Ngồi ngắm mây ở cuối chân trời
Tình cờ ông lão ghé chơi
Mê say trò chuyện cười vui quên về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]