Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 02/11/2013 12:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/02/2019 23:26

北垞

北垞湖水北,
雜樹映朱闌。
逶迤南川水,
明滅青林端。

 

Bắc xá

Bắc xá hồ thuỷ bắc,
Tạp thụ ánh chu lan.
Uy dĩ nam xuyên thuỷ,
Minh diệt thanh lâm đoan.

 

Dịch nghĩa

Gò bắc ở phía bắc hồ,
Các cây bụi soi bóng lên lan can đỏ.
Con suối nam chảy ngoằn ngoèo,
Ánh sáng mờ đi nơi đầu rừng xanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Đồi bắc phía bắc hồ,
Cây chen rực đỏ bờ.
Dòng nam gió mạnh thổi,
Rừng ngoài trời xanh mờ.


Nguồn: Vũ Thế Ngọc, Vương Duy chân diện mục, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đồi bắc ở bờ hồ phía bắc
Lan đỏ trong tạp nhạp cây rừng
Phía nam uốn khúc dòng sông
Nắng chiều tắt hẳn cuối rừng mờ xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đề nghị sửa đổi

1/ Đề nghị sửa toàn bộ nội dung bản Hán tự đang có với nội dung mới như sau:

北垞湖水北,
雜樹映朱蘭.
逶迤南川水,
明滅青林端.

Lý do: Cho phù hợp với bản bản dịch âm Hán Việt đang có.


2/ Để nghị sửa chữ “vị” trong câu 2 phần dịch âm Hán Việt, thành chữ “chu”.

Lý do: Cho phù hợp với bản Hán tự mới.

Bản Hán tự mới được sao chép từ Toàn Đường thi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ở đồi bắc phía bắc hồ,
Cây chen rực đỏ hai bờ rừng thu.
Dòng nam gió mạnh thổi mù,
Nắng ngoài tắt hẳn xanh mờ rừng cây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đồi bắc liền hồ bắc
Lan đỏ ánh cây ngàn
Dòng sông nam uốn lượn
Non xanh nhạt ánh vàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gò bắc phía bắc hồ,
Mộc lan đỏ bên bờ.
Ngoằn ngoèo sông nam chảy,
Rừng xanh ánh lờ mờ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Gò bắc bắc hồ nước
Cây tạp ánh giậu đỏ
Uốn lượn nước sông nam
Đầu rừng xanh tắt sáng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời