白石灘

清淺白石灘,
綠蒲向堪把。
家住水東西,
浣紗明月下。

 

Bạch thạch than

Thanh thiển bạch thạch than,
Lục bồ hướng kham bả.
Gia trú thuỷ đông tây,
Hoán sa minh nguyệt hạ.

 

Dịch nghĩa

Khe suối đá trắng trong và nông,
Rong xanh bám vào mô đất.
Người làm nhà ở quanh bãi,
Giặt lụa dưới ánh trăng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Cạn trong suối đá trắng,
Đầy tay trôi rong xanh.
Lơ thơ nhà bên suối,
Giặt lụa dưới trăng thanh.


Nguồn: Vương Duy chân diện mục, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Suối trong phô đá trắng ngần
Với tay đầy cả rong xanh mịn mà
Bên khe có mấy ngôi nhà
Dăm cô giặt lụa trăng sà bóng soi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ghềnh đá trắng nước trong và cạn
Rong bồ xanh vốc bán dễ dàng
Từ nhà trú ngụ hai đàng
Gái quê giặt lụa an nhàn dưới trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Suối khô phô đá trắng ngần,
Vốc tay đầy cả nắm cầm rong xanh.
Bên khe có mấy nhà tranh,
Các cô giặt lụa dưới vành trăng soi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Khe Bạch Thạch nước nông,
Mô đất bám bờ rong.
Nhà ở quanh suối nước,
Giặt lụa dưới trăng trong.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thác đá trắng nước nông trong vắt
Đám cói xanh bám đất mọc lên
Đông tây dòng nước nhà bên
Sáng trăng áo lụa mang lên giặt cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời