田園樂其六

桃紅復含宿雨,
柳綠更帶朝煙。
花落家童未掃,
鳥啼山客猶眠。

 

Điền viên lạc kỳ 6

Đào hồng phục hàm túc vũ,
Liễu lục cánh đới triêu yên.
Hoa lạc gia đồng vị tảo,
Điểu đề sơn khách do miên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đào tươi vẫn ngậm hạt mưa rơi,
Khói mai xuân tới liễu xanh ngời.
Hoa rụng trẻ nhà chưa kịp quét,
Oanh ca khách núi ngủ say đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mưa đêm đọng cánh hoa đào đỏ
Liễu xanh theo làn khói ban mai
Trẻ con chưa quét hoa rơi
Chim kêu khách núi ngủ vùi giấc say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Đào hồng mưa khuya còn đọng,
Liễu biếc khói sớm vắt vai.
Hoa rụng trẻ chưa kịp dọn,
Oanh kêu khách ngủ đang say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]