田園樂其五

山下孤煙遠村,
天邊獨樹高原。
一瓢顏回陋巷,
五柳先生對門。

 

Điền viên lạc kỳ 5

Sơn hạ cô yên viễn thôn,
Thiên biên độc thụ cao nguyên.
Nhất biều Nhan Hồi lậu hạng,
Ngũ Liễu tiên sinh đối môn.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Thôn núi xa một làn khói cuộn
Nương bên trời một ngọn cây già
Bầu Nhan Hồi hẻm vào ra
Nhà ông Ngũ Liễu nhìn qua cổng vườn.


Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Xóm xa kề núi khói một làn,
Đất rộng bên trời cây một tàng.
Bầu Nhan Hồi quảy, ra vào hẻm,
Nhà ông Ngũ Liễu cửa nhòm sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Khói che dưới núi xóm xa
Nương trời trơ trọi cây già
Quảy bầu Nhan ra hẻm hẹp
Cửa nhà Ngũ Liễu trông qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thôn dưới núi xa xôi vắng vẻ
Một cây già bên mé vùng cao
Nhan Hồi phong cách thủa nào
Trước nhà năm liễu như Đào tiên sinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dưới núi thôn xa khói đọng
Bầu trời đồng rộng cây cao
Bầu nước Nhan Hồi ngõ hẻm
Cửa nhà Ngũ Liễu trông vào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Thôn chân núi lẻ loi đợt khói
Nương ven trời trơ trọi lùm cây
Giỏ bầu Nhan Tử hẻm này
Năm cây liễu xế cổng thầy Uyên Minh


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chân núi dưới thôn xa khói đọng,
Bầu trời đồng rộng xanh cây cao.
Nhan Hồi bầu nước xưa nào thuở,
Liễu xế năm cây trông bác Đào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Dưới núi thôn xa một làn khói
Đồng cao bên trời lẻ một cây
Bầu nước ngõ nhỏ Nhan Hồi
Tiên sinh Ngũ Liễu ở ngay trước nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời