田園樂其三

採菱渡頭風急,
策杖西村日斜。
荇樹彈邊漁父,
桃花源裏人家。

 

Điền viên lạc kỳ 3

Thái lăng độ đầu phong cấp,
Sách trượng Tây thôn nhật tà.
Hạnh thụ đàn biên ngư phủ,
Đào hoa nguyên lý nhân gia.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hái ấu cập bờ, gió lên gấp,
Thôn Tây chống gậy ngắm chiều tàn.
Ngư ông ngồi kế cây đàn hạnh,
Bên suối Đào Hoa nhà mấy gian.


Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Gió nổi, hái sen về tới bến
Thôn Tây chống gậy dạo chiều tà
Ông chài đến với cây đàn hạnh
Trong suối Đào Hoa mấy nóc nhà.


Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hái sen về bến, gió nổi,
Thôn Tây chống gậy, chiều giăng.
Ngư ông ngồi bên đàn hạnh,
Bên suối Đào Hoa mấy căn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hải sen về bến gió lên
Thôn tây chống gậy chiều len.
Ông chài khải đàn cây hạnh
Đào Hoa khắp xóm vài phên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hái củ ấu bến đò, gió nổi
Chống gậy về thôn cuối trời tây
Bên gò cây hạnh bác chài
Như người tiên suối hoa đào lại đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bến đầu hái sen gió nổi
Thôn tây chống gậy chiều tà
Ông chài bên cây đàn hạnh
Nhà ai trong suối đào hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hái ấu bến đò gió mạnh
Về thôn chống gậy chiều tà
Gốc hạnh ông câu bên cạnh
Nguồn đào nhà cửa không xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Hái súng bên đò gió gắt
Xóm tây lê gậy trời tà
Ông chài bên đàn Cây hạnh
Nhà ai trong suối Đào hoa


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hái ấu đầu bờ gió gấp qua,
Thôn Tây chống gậy ngắm chiều tà.
Bên cây đàn hạnh người ngư phủ,
Gần suối Đào Hoa mấy chái nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bãi sông gió thổi mau, hái ấu
Thôn Tây chống gậy ánh chiều dương
Bên đàn gỗ hạnh ngư ông
Đào hoa suối ấy nhà trong có người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời