題友人雲母障子

君家雲母障,
時向野庭開。
自有山泉入,
非因采畫來。

 

Đề hữu nhân vân mẫu trướng tử

Quân gia vân mẫu trướng,
Thì hướng dã đình khai.
Tự hữu sơn tuyền nhập,
Phi nhân thái hoạ lai.

 

Dịch nghĩa

Nhà anh có tấm bình phong kết bằng các viên đá vân mẫu,
Đặt trước lối ra sân trước.
Trên đó, có cảnh núi cao và suối rừng do đá kết thành,
Đẹp như tranh vẽ, mà không cần sơn màu.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Tấm trướng này của bạn,
Mang ra giữa sân hoang.
Núi suối từ đó đến,
Chẳng phải màu tranh tường.


Nguồn: Vương Duy chân diện mục, tr. 21, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Trướng này vẽ suối vẽ non
Ðem bày sân trước cũng còn suối non
Ðẹp nhờ có suối có non
Chẳng nhờ nét đẹp vẽ non suối này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhà bác, trướng vân mẫu,
Đình quê mang đến phô.
Suối non tự có đấy,
Chẳng phải đẹp hình đồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà anh có tấm bình phong
Kết bằng vân mẫu trước sân dựng bày
Suối rừng đã hoá vào đây
Phải đâu bức vẻ sắc màu vẫn xinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà bạn có bình phong vân mẫu
Đặt trong nhà, trước mẩu sân con
Như tranh phong cảnh nước non
Kết bằng đá nhỏ, không sơn màu mè

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tấm bình phong ở nhà anh,
Đá vân mẫu kết trước sân cảnh bày,
Núi cao rừng suối trời mây,
Đẹp như tranh vẽ, khỏi bay sơn màu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bình phong nhà anh khảm đá quý
Hướng sân quê bố trí đẹp sao
Tự nhiên suối núi chảy vào
Chẳng vì sắc thái vẽ màu mà nên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời