投道一師蘭若宿

一公棲太白,
高頂出風煙。
梵流諸壑遍,
花雨一峰偏。
跡為無心隱,
名因立教傳。
鳥來遠語法,
客去更安禪。
晝涉松路盡,
暮投蘭若邊。
洞房隱深竹,
清夜聞遙泉。
向是雲霞裏,
今成枕席前。
豈唯暫留宿,
服事將窮年。

 

Đầu Đạo Nhất sư Lan Nhược túc

Nhất công thê Thái Bạch,
Cao đỉnh xuất phong yên.
Phạm lưu chư hác biến,
Hoa vũ nhất phong thiên.
Tích vị vô tâm ẩn,
Danh nhân lập giáo truyền.
Điểu lai viễn ngữ pháp,
Khách khứ cánh an thiền.
Trú thiệp tùng lộ tận,
Mộ đầu Lan Nhược biên.
Động phòng ẩn thâm trúc,
Thanh dạ văn dao tuyền.
Hướng thị vân hà lý,
Kim thành chẩm tịch tiền.
Khởi duy tạm lưu túc,
Phục sự tương cùng niên.


Vương Duy rất tương đắc với thiền sư Đạo Nhất tức ngài Mã Tổ (707-786).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Ngài ẩn núi Thái Bạch,
Đỉnh cao vượt khói mây.
Kinh tụng muôn khe chảy,
Mưa hoa một núi đầy.
Dấu tích: Vô tâm ẩn,
Nhân danh: Lập giáo truyền.
Chim đến gieo lời pháp,
Khách về an tâm thiền.
Ngày đi tận đường tùng,
Chiều trú bờ Nhược Lan.
Hang động trúc già ẩn,
Đêm vắng suối xa nghe.
Xưa chốn khói sương phủ,
Giờ thành gối chiếu nằm.
Khá xin lưu trú tạm,
Cùng nghỉ trọn tháng năm.


Nguồn: Vương Duy chân diện mục, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hang sâu Thái Bạch ẩn cư
Đỉnh cao vượt cả mây mù phủ che
Tụng kinh nước chảy dưới khe
Mưa hoa đầy núi đầm đìa đó đây
Vô tâm ẩn tích chốn nầy
Lập ngôn truyền giáo cho đời bình yên
Chim reo giảng pháp trao duyên
Khách về giữ được lòng thiền tịnh không
Ngày đi khắp nẻo đường tùng
Chiều về bến Nhược giấc nồng vùi say
Động hang phong kín trúc già
Đêm nghe tiếng suối xa xa vọng về
Chốn xưa sương khói phủ mờ
Nay thành gối chiếu để hờ đợi ai
Xin lưu ở lại nơi nầy
Cùng nhau nghỉ trọn đến hồi cuối năm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời