冬晚對雪憶胡居士家

寒更傳曉箭,
清鏡覽衰顏。
隔牖風驚竹,
開門雪滿山。
灑空深巷靜,
積素廣庭閑。
借問袁安舍,
翛然尚閉關?

 

Đông vãn đối tuyết ức Hồ cư sĩ gia

Hàn canh truyền hiểu tiễn,
Thanh kính lãm suy nhan.
Cách dũ phong kinh trúc,
Khai môn tuyết mãn sơn.
Sái không thâm hạng tĩnh,
Tích tố quảng đình nhàn.
Tá vấn Viên An xá,
Tiêu nhiên thượng bế quan?

 

Dịch nghĩa

Mũi tên đồng hồ nước chỉ giờ buổi sáng lạnh,
Soi gương trong thấy nhan sắc đã suy tàn.
Bên ngoài cửa sổ trúc kinh hãi luồng gió,
Mở cửa thấy tuyết phủ khắp núi.
Trên không tuyết rơi, ngõ sâu yên tĩnh,
Đình rộng phủ tuyết trắng vắng vẻ.
Xin hỏi ông Viên An ở trong nhà,
Ông thích đóng kín cửa như vậy sao?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Đêm lạnh trời sắp sáng,
Soi tóc nhìn mà thương.
Liếp ngăn gió trúc loạn,
Cửa mở núi tuyết sương.
Mù mịt đường sâu vắng,
Trắng xoá sân mênh mông.
Nhà Viên An muốn hỏi,
Cửa vẫn cài như không?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Canh tàn vừa điểm sảng ra
Trong gương nhan sắc đã già thương thay
Cách song gió thổi trúc lay
Cửa ngoài khắp núi tuyết bay đầy trời
Ngõ sâu yên tĩnh tuyết rơi
Trắng phau  sân rộng ngời ngời tuyết in
Này lời xin hỏi Viên An
Cửa cài khép kín ưa nhàn phải chăng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tên giờ chỉ ban mai lạnh giá
Soi gương trong dáng đã suy tàn
Trúc kinh cơn gió phũ phàng
Bên ngoài cửa tuyết đang giăng núi rừng
Ngõ sâu yên, trên không tuyết đổ
Đình phủ băng trắng xoá an nhàn
Trước nhà xin hỏi Viên An
Bộ ông đóng cửa chờ quan chức à?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mủi tên báo lạnh sáng
Soi gương mặt suy tàn
Ngoài song gió kinh hoàng
Mở cửa tuyết đầy núi
Tuyết rơi ngỏ vắng thâm
Đình rộng nằm tuyết trắng
Xin hỏi nhà Viên An
Đóng cửa chẳng buộc ràng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mũi tên khắc lậu chỉ ngày sang,
Sáng lạnh nhìn gương sắc đã tàn.
Song trúc bên ngoài kinh gió thổi,
Mở song thấy núi tuyết đầy tràn.
Trên không rơi tuyết lặng yên ngõ,
Đình rộng tuyết dày dân vắng làng.
Xin hỏi Viên An nhà ông ở,
Chắc ông đóng cửa vì ưa nhàn?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời