冬夜書懷

冬宵寒且永,
夜漏宮中發。
草白靄繁霜,
木衰澄清月。
麗服映頹顏,
朱燈照華髮。
漢家方尚少,
顧影慚朝謁。

 

Đông dạ thư hoài

Đông tiêu hàn thả vĩnh,
Dạ lậu cung trung phát.
Thảo bạch ái phồn sương,
Mộc suy trừng thanh nguyệt.
Lệ phục ánh đồi nhan,
Chu đăng chiếu hoa phát.
Hán gia phương thượng thiểu,
Cố ảnh tàm triêu yết.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Đông tàn đêm lạnh ngắt
Rả rích lậu cung trường
Cỏ trắng nhuốm sương đẫm
Cây cằn ánh nguyệt trong
Già không xứng áo đẹp
Tóc bạc soi đèn hồng
Hán trọng tráng niên mạnh
Ngắm mình thẹn bệ rồng


Nguồn: Tuyển tập thơ Đường - Quyển I, NXB Văn nghệ, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Đông tàn đêm lạnh mãi,
Tiếng điểm giờ trong cung.
Sương nhuộm trắng đồng cỏ,
Cây còi lộ dưới trăng.
Già thêm trước áo đẹp,
Tóc bạc soi đèn hồng.
Nhà Hán cậy trai khoẻ,
Thẹn hình chầu Chúa công !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm đông lạnh lẽo lê thê
Trong cung tiếng nước tỉ tê rơi hoài
Cây già đối bóng trăng soi
Đầm đìa ngọn cỏ bời bời hạt sương
Đèn hoa soi mớ tóc buồn
Tuổi cao áo đẹp ra tuồng hổ ngươi
Trẻ trai được trọng hơn người
Thẹn mình áo mũ cân đai trước triều

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Đêm đông vừa lạnh vừa dài
Giọt đồng thánh thót nhỏ hoài nội cung
Cây phờ phạc bóng trắng trong
Cỏ cằn nhàn nhạt trắng lồng hơi sương
Đẹp ư! Bộ áo xênh xang
Ánh lên nét mặt lại càng phôi pha
Đèn soi soi mái tóc hoa
Sân vua thèn thẹn vô ra sáng chiều
Trẻ thì vua Hán mới yêu


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã về khuya đêm đông giá lạnh
Tiếng giọt đồng lanh lảnh trong cung
Cỏ cằn trắng những khói sương
Cây tàn dưới ánh trăng thanh não nùng
Áo đẹp làm sắc suy càng lộ
Dưới đèn son tóc tố hoa râm
Hán gia đang chuộng tuổi xuân
Soi gương mà thẹn chầu tuần sớm mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông tàn đêm cứ lạnh dài,
Trong cung rả rích nhỏ hoài giọt đêm.
Nhuốm sương cỏ trắng đẫm thêm,
Cây cằn ánh nguyệt trong đêm tỏ, mờ.
Áo xinh không xứng người già,
Đèn hồng soi tóc bạc qua hết rồi.
Tráng niên Hán trọng mạnh thôi,
Soi gương thẹn buổi chầu rồi sớm mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời