Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)
- Vương Hàn (3 bài)
- Lý Kỳ (23 bài)
- Lý Long Cơ (5 bài)
- Kỳ Vô Tiềm (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 16/09/2005 22:58 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/03/2007 19:45 bởi Vanachi
Vương Chi Hoán 王之渙 (688-742) tự Lý Lăng 季淩, thi nhân đời Thịnh Đường.

 

Tuyển tập chung